IOWISZ już działa

ministerstwo zdrowia miodowa_6
Fot. Jacek Sielski
Ministerstwo Zdrowia poinformowało o uruchomieniu systemu Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ).
Medexpress 2016-09-27 11:40

W związku z wejściem w życie rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 15 września 2016 r. w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ), we wtorek 27 września uruchomiony został system IOWISZ.

System teleinformatyczny IOWISZ pozwala wypełnić wniosek o wydanie opinii o celowości inwestycji. Jednocześnie będzie on wykorzystywany przez ministra zdrowia oraz wojewodów do oceny wniosków i wydawania opinii o celowości inwestycji po zasięgnięciu stanowiska odpowiednio prezesa albo dyrektorów Narodowego Funduszu Zdrowia. Za pośrednictwem systemu można również dokonać wstępnej samooceny przygotowywanej inwestycji.

Uzyskanie pozytywnej oceny w ramach Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych ułatwi świadczeniodawcy perspektywiczny rozwój zgodny z lokalnymi potrzebami zdrowotnymi. Opiniowanie zapobiegać będzie prowadzeniu chaotycznego i krótkowzrocznego rozwoju rynku usług medycznych przy jednoczesnym podniesieniu efektywności wydatkowania środków publicznych.

Dostęp do System IOWISZ możliwy jest poprzez adres: www.iowisz.ezdrowie.gov.pl

Źródło: mz.gov.pl

PDF

Zobacz także