IOWISZ wchodzi w życie

Fot. Thinkstock / Getty Images
Jakie zmiany wprowadza ustawa?
Medexpress 2016-08-30 11:09

30 sierpnia 2016 roku weszła w życie ustawa z 21 lipca 2016 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ustawa wprowadza Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ). To nowe narzędzie, uzupełniające mapy zdrowotne, pomocne przy ocenie inwestycji.

Nowelizacja ustawy o świadczeniach ma zapewnić przejrzysty i racjonalny proces oceny celowości inwestycji w ochronie zdrowia. Umożliwi to IOWISZ, czyli Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia. Ocena celowości inwestycji będzie miała zasadnicze znaczenie dla rozwoju ochrony zdrowia w Polsce. Przede wszystkim ma przyczynić się do dostosowania usług medycznych (np. ich zakresu, miejsc ich świadczenia) do rzeczywistych potrzeb mieszkańców. Jest to szczególnie ważne, ponieważ w aktualnej perspektywie finansowej (czyli na lata 2014 – 2020) na ochronę zdrowia przewidziano środki europejskie w wysokości ok. 12 mld zł.

- IOWISZ to niezwykle ważny instrument gwarantujący właściwe kierowanie środków inwestycyjnych także unijnych w rozwój infrastruktury w służbie zdrowia. Zarówno podstawa tworzenia, jak i zasady funkcjonowania tego systemu zasługują na akceptację. To ważny instrument w ocenie zasadności wykorzystania i rozliczania nie tylko środków unijnych. Głównym celem nowej procedury jest przejrzyste i racjonalne wydatkowanie pieniędzy. Starający się o nie podmiot będzie musiał we wniosku udowodnić zasadność przyznania dofinansowania na daną inwestycję. Kaskadowa ocena wniosku: oddział NFZ, marszałek województwa i wojewoda gwarantuje rzetelność i przejrzystość podejmowanych decyzji. Mapy potrzeb zdrowotnych posłużą przygotowaniu, w oparciu o rzetelne analizy, także decyzji inwestycyjnych, o których mowa w Instrumentach Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Służbie Zdrowia (IOWISZ) - ocenia BCC.

- To jest projekt, który był realizowany w naprawdę szybkim tempie. Było duże ryzyko, że KE nie odbierze map, bo mapy nie przekładają się bezpośrednio na decyzje inwestycyjne. Musieliśmy zastanowić się co zrobić, żeby UE odebrała mapy. IOWISZ stanowi narzędzie pomocnicze przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. To jest najlepszy moment, jest realizowany w drodze szybkiej ścieżki rządowej, Było ryzyko, że KE nie odbierze od nas map. Wydaje mi się, ze IOWISZ został bardzo dobrze odebrany przez Komisję Europejską – tłumaczył wiceminister zdrowia Krzysztof Łanda.

Żródło: www.rcl.gov.pl

PDF

Zobacz także