IQVIA o zmianach na liście leków refundowanych

Medexpress

Opublikowano 05 marca 2018, 07:52

Thinkstock/GettyImages
Medexpress

Opublikowano 05 marca 2018, 07:52

Refundacja na rynku aptecznym


Nowa lista wydłużyła się o 63 unikatowe kody EAN (w tym 60 produktów leczniczych). Dodane pozycje zawierają substancje czynne refundowane już wcześniej, jednak z nowo dodanych produktów pacjenci kupowali w ubiegłym roku jedynie 2 pozycje. Wydali na nie niespełna 80 tys. zł.
Redukcja listy o 25 kodów EAN (w tym 18 produktów leczniczych) nie wpłynie negatywnie na portfele pacjentów. W ubiegłym roku dopłacili wprawdzie do usuniętych produktów ponad 2,22 mln zł (przy dopłacie NFZ wysokości 7 mln zł oraz sprzedaży detalicznej na poziomie 9,86 mln zł), jednak w każdym przypadku pozostawiono im możliwość zakupu refundowanego odpowiednika leku. Koszty takiej terapii nie przekroczą dotychczasowych, ew. wzrosną maksymalnie o kilka złotych.
Zmiany w dopłatach pacjenta obejmą w sumie 1158 pozycji. W większości przypadków będą to wzrosty dopłat, jednak ich wpływ na wydatki pacjentów będzie bardzo umiarkowany.
O więcej niż 10 złotych pacjenci dopłacą do 20 pozycji, zaś najwyższe wzrosty dopłat, rzędu 100 zł, będą dotyczyć substancji valganciclovir (tylko 622 zrefundowanych opakowań).
W powyższym przypadku pacjenci będą mieć jednak możliwość zakupu innego produktu z tą samą substancją czynną, w pozostałych zaś – co najmniej odpowiednika leku w ramach tej samej grupy limitowej, najczęściej za kwotę 3,20 zł.
Najpopularniejsze leki (ponad 1 mln zakupionych opakowań każdy) podrożeją o nie więcej niż 2 zł, w tym dopłata do najpopularniejszego z nich (ponad 1,6 mln zrefundowanych opakowań) wzrośnie o 2 gr.
Obniżką dopłat objęto 283 pozycje na nowej liście. W przeważającej liczbie przypadków (90 proc. listy) obniżki te nie przekroczyły 10 zł. W przypadku leków kupowanych najczęściej (powyżej 100 tys. zrefundowanych sztuk) obniżka ta była nawet symboliczna; poza jednym przypadkiem oscylowała wokół złotówki, a objęła w sumie 11,2 mln sprzedanych w ubiegłym roku opakowań (2,87 proc. zrefundowanych przez NFZ).
Wspomnianym wyjątkiem był lek zawierający cząsteczki perindopril i amlodipine, w przypadku którego obniżka wyniosła 15-20 zł. W ubiegłym roku (01-11.2017 r.) sprzedano go w ilości ponad 1,22 mln opakowań; był jednocześnie jednym z najdroższych w zestawieniu. Po nowelizacji listy jego cena dla pacjenta spadnie o połowę. Dopłaty po obniżkach dla pozostałych najpopularniejszych leków nie przekroczą 20 zł, w większości nawet 10 zł.


Największe obniżki (powyżej 10 zł.) obejmą 20 pozycji z listy. Zmniejszy to wydatki pacjentów, którzy we wspomnianym okresie zakupili 1,55 mln opakowań tych leków (przy dopłacie NFZ na poziomie 47,4 mln zł).
W przypadku najdroższych na liście leków (min. 100 zł dopłaty pacjenta), poza dwoma przypadkami, obniżki również nie przekroczyły 10 zł (125,5 tys. zrefundowanych opakowań). Wyjątkami były niektóre leki zawierające cząsteczki dabigatran etexilate, voriconazole oraz valganciclovir, dla których dopłata pacjenta spadnie o 45-55 zł (275,2 tys. zrefundowanych opakowań) – w przypadku dwóch ostatnich istotnie obniżając również cenę leku (z poziomu 50-60 zł do 3,2 zł). W pozostałych przypadkach, mimo obniżek – dopłata pacjenta będzie nadal wysoka (ok. 100 zł).


Lista S:

Nowa lista bezpłatnych leków zawiera dobre informacje dla seniorów. Pojawiły się na niej substancje stosowane w leczeniu zakrzepicy: warfarin oraz acenocoumarol, cukrzykom udostępniono zaś kolejne już leki zawierające cząsteczki gliclazide (10 nowych leków) oraz glimepiride (12 nowych leków). Na listę wprowadzono też nową substancję glipizide. Pacjentom 75+, chorującym na cukrzycę, istotnie zwiększył się zatem dostęp do bezpłatnego leczenia – na liście leków refundowanych są już bowiem analogi insulin, insuliny, jak też doustne leki przeciwcukrzycowe.
Wszystkie powyższe substancje były dotychczas dostępne w ramach standardowej refundacji aptecznej, a seniorzy kupując w ubiegłym roku nowo dodane produkty wydali na nie 35,5 mln złotych (cukrzyca) oraz 5,4 mln złotych (choroby zakrzepowe).
Ogółem, na liście S pojawiło się 100 unikatowych kodów EAN, w tym kolejne leki zawierające, refundowaną już w ramach listy, cząsteczkę. Usunięcie z zestawienia 11 pozycji nie będzie mieć negatywnego wpływu na dostępność leku, podobnie jak na koszt terapii. W każdym bowiem przypadku seniorzy otrzymają lek pod postacią zamiennika (lek również dostępny na liście S).


Programy lekowe i chemioterapia


W katalogu programów lekowych zabrakło 13 pozycji zawierających cząsteczkę ambrisentan. Usunięto ją z programu „Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego” (TNP) (ICD-10 I27, I27.0), jednak była ona tylko jedną z opcji terapeutycznych (refundowane są inne substancje posiadające to samo wskazanie, m.in. Bosentan) – dodatkowo, opcją rzadko stosowaną (co mogło być powodem usunięcia ambrisentanu z listy). Wydatki NFZ na tę molekułę stanowiły w okresie styczeń-listopad 2017 roku jedynie niecały 1 proc. wydatków na wszystkie substancje czynne stosowane w ramach tego programu.
Zmiany dotyczące innych programów lekowych są wielokierunkowe; obejmują następujące molekuły:

  • Nintedanib, którą objęto refundacją w ramach programu lekowego „Leczenie idiopatycznego włóknienia płuc z zastosowaniem nintedanibu (ICD-10 J 84.1)”. Jest to kolejna opcja terapeutyczna, udostępniona chorym. Substancja została dopuszczona do obrotu przez Komisję Europejską w styczniu 2015 roku i, łącznie z Pirfenidonum, zwiększyła liczbę substancji czynnych dostępnych we wskazanym programie z jednej do dwóch.
  • Eltrombopag, która została objęta refundacją w ramach programów lekowych „Leczenie dorosłych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologiczną (ICD-10 D69.3)” oraz „Leczenie pediatrycznych chorych na przewlekłą pierwotną małopłytkowość immunologiczną (ICD-10 D69.3)”. To jedyna molekuła dostępna w tych programach. Lek dopuszczono na rynek europejski w marcu 2010 roku.
  • Clostridium botulinum toxin typ A, objęta refundacją w ramach programu lekowego „Leczenie spastyczności kończyny dolnej po udarze mózgu (ICD-10 I61, I63, I69)”, stanowiąc kolejną opcję terapeutyczną w tym programie. Cząsteczka była dostępna dla pacjentów już wcześniej, w innych programach.
  • Fingolimod, już refundowana substancja będzie teraz podawana poszerzonej populacji pacjentów w ramach nowej treści programu lekowego „Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego (ICD-10 G35)”; planowane jest również wydłużenie czasu terapii (okres powyżej pięciu lat bez ograniczenia czasowego).
  • Paliwizumab, w ramach nowej treści programu „Profilaktyka zakażeń wirusem RS u dzieci z przewlekłą chorobą płuc (dysplazją oskrzelowo-płucną)” – już refundowana substancja będzie podawana większej liczbie pacjentów (populacja poszerzona o dzieci urodzone między 28 a 32 tyg. wieku ciążowego).

Zmianom uległy opisy niektórych programów:

  • We wspomnianym wyżej („Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego”) zastąpiono nierefundowaną cząsteczkę tadalafil, stosowaną w leczeniu pierwszego rzutu choroby, bosentanem.
  • W programie (ICD-10 J27 45.0) „Leczenie ciężkiej astmy alergicznej IGE zależnej” oraz (ICD-10 J45) (…) ciężkiej astmy eozynofilowej” (ICD-10 J45) zmianom uległ opis czasu trwania terapii. Od marca, po upływie 24 miesięcy leczenia omalizumabem terapia będzie zawieszana na okres minimum 6 miesięcy, a pacjent będzie jedynie obserwowany (wizyty co 4-6 tygodni). W przypadku istotnego pogorszenia kontroli choroby lek będzie podawany ponownie, w przeciwnym wypadku leczenie omalizumabem ulegnie zakończeniu po 12 miesiącach. Ewentualna ponowna kwalifikacja do programu uzależniona będzie od spełnienia kryteriów kwalifikacyjnych.
  • W programie „Leczenie ewerolimusem chorych na stwardnienie guzowane z niekwalifikującymi się do leczenia operacyjnego guzami podwyściółkowymi olbrzymiokomórkowymi (SIEGA)” (ICD-10 Q85.1) zmianie ulegnie proces monitorowania leczenia. Badania morfologii krwi z rozmazem oraz podstawowe badania biochemiczne będą u pacjentów wykonywane nadal co 4 tygodnie (począwszy od 4 tygodnia od rozpoczęcia leczenia Ewerolimusem) – jednak tylko przez pierwsze 12 miesięcy leczenia. Po upływie roku badania będzie można wykonywać co 3 miesiące.

Z listy chemioterapii usunięto 6 pozycji. Obecne w lekach substancje czynne będą jednak dalej dostępne dla pacjentów (pod postacią zmienników).

Źródło: IQVIA

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

lista leków refundowanych / bezpłatne leki dla seniorów / lista S
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30