IRD – co ją powoduje i jakie są możliwości leczenia?

Medexpress

Opublikowano 21 grudnia 2020, 11:07

Doctor Examining Child's Eyes In Doctor's Office Fot. Thinkstock/Getty
Medexpress

Opublikowano 21 grudnia 2020, 11:07

Co powoduje IRD?

Dziedziczne dystrofie siatkówki to rzadkie choroby mające związek z dziedziczną mutacją genu dotykającą siatkówki, polegające na pogorszeniu widzenia, w wyniku którego następuje ślepota.

Jednym z genów, którego nieprawidłowe działanie przyczynia się do rozwoju choroby, jest RPE65, kodujący białko o tej samej nazwie. Mutacja genu RPE65 prowadzi do nieprawidłowego funkcjonowania lub obniżenia aktywności białka RPE65 i w konsekwencji do upośledzenia cyklu wzrokowego.

Rodzaje i symptomy IRD

Ze względu na różnice w przebiegu klinicznym wyróżnia się wiele rodzajów IRD, wśród których najczęściej występują:

  • Retinopatia barwnikowa (RP), która objawia się problemami z widzeniem w przyciemnionym świetle i w zmieniającym się oświetleniu oraz stopniową utratą widzenia obwodowego w obojgu oczach
  • Zespół Ushera, który objawia się utratą słuchu, ślepotą zmierzchową i słabym widzeniem obwodowym lub tunelowym oraz problemami z równowagą
  • Wrodzona ślepota Lebera (LCA), która objawia się niemożnością skupienia lub oczopląsem, światłowstrętem, wolną reakcją źrenicy na światło oraz naciskaniem lub ocieraniem oczu
  • Choroba Stargardta, która objawia się trudnościami z widzeniem małych szczegółów i na odległość, czarnymi niewyraźnymi lub niewielkimi plamkami w polu widzenia centralnego oraz powolnym dostosowaniu wzroku do mocnego/ słabego światła

Diagnostyka

Do działań diagnostycznych, w celu prawidłowego rozpoznania IRD, należy:

  • zebranie dokładnego wywiadu rodzinnego u pacjenta – podstawa rozpoznania
  • ocena ostrości wzroku,
  • zastosowanie metod obrazowania,
  • badanie pola widzenia,
  • wykonanie elektroretinogramu,
  • testy genetyczne.

Testy genetyczne

U większości pacjentów z domniemaną IRD można przeprowadzić testy genetyczne wykrywające odpowiednie mutacje, umożliwiające wykluczenie innych niż dziedziczne przyczyny występowania zaburzeń siatkówki. Testy genetyczne zwiększają poprawność i trafność postawionej diagnozy, umożliwiają ponadto określenie ryzyka dziedziczenia choroby u pacjenta i jego rodziny. Mutację powodującą IRD można zidentyfikować za pomocą testów genetycznych u 60% do 80% pacjentów.

Nowoczesne terapie

Nowością w leczeniu IRD jest pierwsza zatwierdzona w okulistyce terapia genowa z wykorzystaniem wektora transferu genu.

Terapia genowa wykorzystuje wektor w postaci adenowirusów do wprowadzenia właściwych sekwencji DNA, co umożliwia rekompensacje defektów genetycznych. W konsekwencji w organizmie dochodzi do produkcji funkcjonalnego białka RPE65, co pozwala na prawidłowy przebieg cyklu wzrokowego.

PL2012174713

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

ślepota / niewidomi / siatkówka / wady wzroku
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30