Ważne

Jadwiga Emilewicz: po feriach wznowienie rozmów o RTR

Iwona Schymalla

Opublikowano 23 stycznia 2020, 13:58

Fot. MedExpress TV
Iwona Schymalla

Opublikowano 23 stycznia 2020, 13:58

Zapowiedziała Pani, że wracamy do dyskusji nad refundacyjnym trybem rozwojowym. Proszę powiedzieć na jakim jesteśmy etapie w 2020 r. i jakich możemy spodziewać się rozwiązań?


Jadwiga Emilewicz: Powiedziałam na spotkaniu z przedsiębiorcami, zorganizowanym przez premiera Morawieckiego, że wracamy do stołu. W poprzedniej kadencji były długie prace studyjne, przegląd różnych modeli refinansowania, długich dyskusji, także z Ministerstwem Zdrowia. Mamy przygotowane zaplecze, podstawę do tego, jak taki model mógłby wyglądać. Po feriach zorganizujemy w Ministerstwie Rozwoju spotkanie branży wspólnie z Ministerstwem Zdrowia i zaczniemy rozmawiać ponownie o refundacyjnym trybie rozwojowym.


Pani Minister przykłada ogromną wagę do rozwoju w Polsce inwestycji, które są związane z biotechnologią, rozwojem sektora farmaceutycznego. Dlaczego firmy chcą u nas inwestować? Na co wskazują, na jakie udogodnienia?


Jadwiga Emilewicz: Pamiętam Irlandię, która wychodziła z kryzysu i przeprowadziła kilka istotnych zmian prawnych, które sprawiły m.in. to, iż dzisiaj w jest tam prawdopodobnie największe zgęszczenie centrów badawczo-rozwojowych globalnych firm farmaceutycznych. Nie muszę mówić jaka to ogromna korzyść dla gospodarki, a w długiej perspektywie dla pacjentów. Chcielibyśmy, ucząc się na przykładzie Irlandii, spełnić podobne warunki. A to, że dzisiaj firmy przyjeżdżają, bo właściwie trudno dzisiaj wymienić nazwę firmy globalnej, innowacyjnej, farmaceutycznej i biotechnologicznej, której by nie było w Polsce, coraz bardziej to cieszy. I nie jest to obecność tylko w atrakcyjnych biurowcach, siedzibach w Polsce, po to aby wprowadzać do systemu refundacyjnego wyprodukowane przez nie leki, ale w coraz częściej są to centra badawczo-rozwojowe, gdzie prowadzone są badania nad nowymi cząsteczkami, leczeniem nowotworów czy cukrzycy. Bardzo nas to cieszy, dlatego że jest to trwałe nawiązanie relacji pomiędzy polskimi laboratoriami, uczelniami, lekarzami, polskimi pacjentami (bo prowadzone są także badania kliniczne) ze światem tego dużego biznesu. Stworzenie takich warunków jest dla nas dzisiaj priorytetowe. Co ważne, jesteśmy ostatnim krajem Europy Środkowowschodniej, gdzie branża farmaceutyczna przetrwała transformację ustrojową. Zależy nam na tym, żeby także polskie firmy farmaceutyczne były w stanie budować konkurencyjne centra, dostarczające leki na cały świat. I choć już dziś laboratoria największych polskich producentów nie mają czego się wstydzić, chcemy stwarzać im warunki do rozwoju np. możliwość korzystania z ulg podatkowych, ponieważ inwestycja w badania i rozwój w sektorze farmaceutycznym jest niezwykle kosztochłonna.

A my będziemy mogli też eksportować myśl naukową?

Jadwiga Emilewicz: To jest naszym podstawowym celem. Im więcej patentów, formulacji zarejestrowanych z domeną polską, tym większa korzyść dla naszej gospodarki.

Przypomnijmy: W lipcu 2019 r. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przedstawiło raport nt. rekomendacji implementacji do polskiego porządku prawnego Rozwojowego Trybu Refundacyjnego (RTR). Zaproponowany system ma się opiera się na założeniach:

Kandydat oceniany jest w ramach dwóch szerokich pól – oddziaływania na ekosystem przemysłowy i oddziaływania na ekosystem innowacyjny (tu oceniane są inwestycje w kompetencje, badania i rozwój oraz inwestycje w dane).

Kandydaci na PPG na podstawie złożonej przez siebie aplikacji otrzymują punkty w ramach rozbudowanego systemu punktowego, który pozwala później na stworzenie rankingu. W efekcie trafia do kategorii A lub B lub C PPG. Ocena scoringowa ma mieszany charakter jakościowo – ilościowy

Na podstawie przyznanej kategorii PPG przyznawana mu jest konkretna pula środków do wykorzystania w ramach systemu refundacyjnego.

Środki w ramach puli refundacyjnej wykorzystane mogą być przez PPG na zaproponowany wachlarz benefitów (tzw. efektorów) w ciągu maksymalnie 3 kolejnych lat po uzyskaniu tytułu PPG. Na liście efektorów znajdą się zarówno benefity finansowe jak i niefinasowe (administracyjne).

Rozwojowy Tryb Refundacyjny będzie wspierał aktywności firm budujących ekosystem innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego w Polsce. Mechanizm stworzony jest dla wszystkich uczestników rynku, bez dyskryminacji ze względu na wielkość, czy kraj pochodzenia kapitału. Chcemy docenić zarówno firmy produkujące leki generyczne, jak i producentów leków innowacyjnych. Zależy nam, aby producenci leków inwestujący w Polsce, kierowali się nie tylko niższymi kosztami pracy, ale przede wszystkim profesjonalizmem naszej kadry naukowej i przyjazną polityką refundacyjną, która sprawi, że nowe leki opracowywane w Polsce zyskają wsparcie refundacyjne.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

refundacja / Ministerstwo Zdrowia / inwestycje / INFARMA / PZPPF / RTR / Jadwiga Emilewicz / refundacyjny tryb rozwojowy
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31