Jak będzie wyglądało e-zdrowie w 2018 roku?

160053798
Thinkstock/GettyImages
Ministerstwo Zdrowia przedstawiło strategię e-zdrowia na lata 2018-2022.
Paweł Grzybowski 2017-12-22 17:50

Wizja i cele rozwoju e-zdrowia, działania skoncentrowane na pacjentach, kadrze medycznej i świadczeniodawcach oraz działania systemowe – to najważniejsze zagadnienia zawarte w Strategii e-Zdrowia.

„Strategię Rozwoju e-Zdrowia w Polsce na lata 2018 – 2022” zaprezentowali kierujący wiodącymi w projekcie resortami – minister cyfryzacji Anna Streżyńska oraz minister zdrowia Konstanty Radziwiłł

– Po przyjęciu strategii od razu przechodzimy do opracowania planu działań operacyjnych. Przed nami wiele pracy nad całym obszarem ochrony zdrowia, by zarówno obywatele, jak i pracownicy służby zdrowia odkryli potencjał cyfryzacji – powiedział minister zdrowia Konstanty Radziwiłł.

– Podejmując prace nad projektem oparliśmy się na założeniach zmian systemowych w służbie zdrowia w Polsce. Dziś przekazujemy realny plan wprowadzenia nowych technologii w ten obszar – dodała minister cyfryzacji Anna Streżyńska.

Sposób powstawania strategii miał dla polskiej administracji charakter wyjątkowy. W prace włączeni zostali przedstawiciele wielu organizacji i instytucji, reprezentujących szerokie grono interesariuszy. Zespół zaangażowany w jej powstanie reprezentowany był przez środowiska, które równocześnie będą jej odbiorcami, a także szerokie grono ekspertów.

W pierwszych dniach stycznia 2018 r. odbędzie się konferencja prasowa, na której ministrowie zdrowia i cyfryzacji oficjalnie poinformują o przyjęciu „Strategii Rozwoju e-Zdrowia w Polsce na lata 2018 – 2022”, a sam dokument będzie dostępny na stronach internetowych obu resortów.

Źródło: MZ

PDF

Zobacz także