Jak mówić, aby zostać wysłuchanym?

Medexpress

Opublikowano 05 maja 2017, 02:05

Medexpress

Opublikowano 05 maja 2017, 02:05

Co powinni robić pacjenci z przewlekłą białaczką limfocytową, aby ich głos skuteczniej przebił się do opinii publicznej?

Przede wszystkim powinni pozyskać jak najlepszą wiedzę o klinicznych aspektach swojej choroby, a następnie komunikować swoje potrzeby decydentom ochrony zdrowia w sposób jasny i zdecydowany, mając przy tym jednak na uwadze nie tylko jedno schorzenie i własne potrzeby, ale szerszą perspektywę.

W jaki sposób organizacje pacjenckie w krajach takich jak Węgry angażują się w dialog z decydentami?

Jest wiele możliwości zaangażowania się w ten proces, jedne lepsze, inne gorsze. Myślę, że najważniejsze jest znalezienie wspólnego języka i rozumienie przez pacjentów czynników, które muszą brać pod uwagę decydenci. Drugi aspekt to próba wypracowania sobie przez pacjentów miejsca w samym procesie podejmowania decyzji. Powinny one zapadać w obecności i przy współudziale pacjentów.

Jak sprawić, aby głos organizacji pacjenckich miał rzeczywisty wpływ na decyzje podejmowane przez urzędników?

Po pierwsze, za głosem tym musi stać wizja, czyli rozumienie celów i podejmowanych działań w dłuższej perspektywie. Po drugie, organizacje te muszą być wiarygodne, niezależnie finansowane i wspierane przez ekspertów. Po trzecie zaś, pacjenci powinni posługiwać się tym samym zakresem pojęć, co decydenci, muszą mówić ich językiem, rozumiejąc istotę procesu decyzyjnego.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

organizacje pacjenckie / I Międzynarodowy Kongres Patient Empowerment / Dávid Dankó
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31