Jak podnieść efektywność wdrażania inwestycji? MZ publikuje raport

Medexpress

Opublikowano 19 pazdziernika 2021, 09:03

Fot. Getty Images/iStockphoto
Medexpress

Opublikowano 19 pazdziernika 2021, 09:03

W 2019 r. na zlecenie Komisji Europejskiej powstał raport przedstawiający propozycje rozwiązań podnoszących skuteczność koordynacji inwestycji współfinansowanych z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych w sektorze zdrowia w perspektywie programowania 2021-2027 w Polsce.

Przygotowano go na podstawie wywiadów z interesariuszami z sektora ochrony zdrowia, tj.: MZ, NFZ, GIS, NIZP PZH-PIB, ministrem ds. rozwoju regionalnego, Komitetem Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk, jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pacjentów i pracodawców.

W raporcie znajduje się szereg wskazówek dotyczących efektywności wdrażania inwestycji współfinansowanych z funduszy unijnych w obszarze zdrowia oraz innych elementów systemu ochrony zdrowia. Spośród dziesięciu rekomendacji najważniejszy wydaje się postulat dotyczący modelu infrastruktury w mapach potrzeb zdrowotnych i planach transformacji. Określenie docelowej bazy infrastrukturalnej systemu ochrony zdrowia definiuje bowiem wektory transformacji i tworzy warunki do sformułowania planu, który przeprowadziłby system ze stanu obecnego do pożądanego, a co najmniej nadałby kierunek zmianom i powiązanym z nimi wydatkom.

Plan transformacji powinien dotyczyć infrastruktury, zasobów intelektualnych z nią związanych, a także obejmować wszystkie kluczowe rodzaje opieki, nie zapominając o opiece długoterminowej. Ponadto musi być opracowany na podstawie mapy potrzeb zdrowotnych.

Plany transformacji mają być przygotowywane jako dokumenty o charakterze wdrożeniowym, które przewidują konkretne działania (z przypisaniem m. in. podmiotu odpowiedzialnego, harmonogramu, kryteriów oceny) i służą realizacji rekomendacji zawartych w mapie potrzeb zdrowotnych. Przyjęty proces ich tworzenia ma sprzyjać uzyskaniu konsensusu zainteresowanych stron. Są one opracowywane przez rady wojewódzkie do spraw potrzeb zdrowotnych, w których uczestniczą przedstawiciele wielu stron systemu ochrony zdrowia, a następnie poddawane są szerokiej konsultacji.

Główne obszary działań wyszczególnione w raporcie to:
Demografia
Epidemiologia i prognoza epidemiologiczna
Czynniki ryzyka i profilaktyka
Podstawowa opieka zdrowotna
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna
Leczenie szpitalne
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
Rehabilitacja medyczna
Opieka długoterminowa
Opieka paliatywna i hospicyjna
Kadry
Państwowe Ratownictwo Medyczne

Raport: TU

Źródło: Dz.U. MZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

plan transformacji
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30