Poradnik dla szpitali: Jak rozliczać badania genetyczne

ThinkstockPhotos-479486681
Fot. Thinkstock/Getty Images
Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej (PKMP), wydała „rekomendacje dotyczące rozliczania badań diagnostycznych w chorobach nowotworowych”, stanowiące poradnik dla managementu szpitali, działów rozliczeń i klinicystów.
Medexpress 2017-07-25 11:15

Dostęp do diagnostyki warunkuje nie tylko technologia i wykształcony personel, ale także sposób jej zorganizowania i finansowania. Tę zależność dostrzegł prezes NFZ, wydając zarządzenie nr 129/2016/DSOZ z dnia 30 grudnia 2016 roku, które zmieniło sposób finansowania diagnostyki genetycznej u hospitalizowanych pacjentów. Stosowanie zarządzenia napotyka jednak różne trudności. Stąd inicjatywa Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej (www.pkmp.org.pl), która właśnie wydała swoje „Rekomendacje dotyczące rozliczania badań diagnostycznych w chorobach nowotworowych”. Zawarte w poradniku rozwiązania, mają na celu pomoc ośrodkom medycznym w uzyskaniu dostępu do wysokiej jakości genetycznych badań diagnostycznych.

- Terapie celowane stanowią olbrzymią szansę terapeutyczną nowoczesnej medycyny. W odróżnieniu od innych metod leczenia, są wyjątkowo zależne od trafnej, precyzyjnej diagnostyki, zwłaszcza patomorfologicznej i genetycznej. Ich implementacja wymaga wielkiej sprawności organizacyjnej i współpracy wielu dziedzin: klinicznych i diagnostycznych – czytamy w poradniku - W polskim systemie ochrony zdrowia jest to zadanie wymagające. Przykładem jest chociażby diagnostyka patomorfologiczna i genetyczna.

Dokument powstał pod patronatem prof. Marii Sąsiadek, Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Genetyki Klinicznej.

Poradnik dostępny jest TU.

PDF

Zobacz także