Badanie Barometr RC:

Jak skuteczniej zapobiegać utracie wzroku u diabetyków

Tomasz Kobosz

Opublikowano 08 grudnia 2016, 12:00

80401904 Fot. Thinkstock/Getty Images
Tomasz Kobosz

Opublikowano 08 grudnia 2016, 12:00

Badanie Barometr RC (The DR Barometer) miało na celu analizę aktualnego stanu działań w zakresie retinopatii cukrzycowej (RC) oraz cukrzycowego obrzęku plamki (COP). Jego pierwszej faza miała charakter jakościowy i składały się na nią wywiady zrealizowane w 8 krajach reprezentujących szeroki przekrój regionalny i dochodowy. Drugą fazę stanowiło badanie ilościowe obejmujące analizę źródeł wtórnych oraz pozyskanie nowych danych pochodzących ze specjalnie zaprojektowanego internetowego sondażu wśród 4340 dorosłych osób z cukrzycą oraz 2329 specjalistów ochrony zdrowia z 41 krajów.

Populacja badania utworzona z dorosłych osób z cukrzycą, które wzięły udział w ankiecie, składała się z ochotników pochodzących głównie z organizacji pacjentów oraz organizacji zrzeszających osoby starsze (seniorów). Z tego względu grupa ta składa się z osób prawdopodobnie bardziej zaangażowanych i zmotywowanych do leczenia cukrzycy. To samo tyczy się również specjalistów ds. ochrony zdrowia (usługodawców), którzy także zgłaszali się samodzielnie.

Wnioski z badania Barometr RC wskazują na poważne obawy luki w aktualnym stanie leczenia retinopatii cukrzycowej oraz wskazuje praktyczne działania, które należy dziś podjąć, aby w przyszłości zapobiec dalszej utracie wzroku spowodowanej cukrzycą.

W opinii 79% uczestników badania, u których rozwinęła się retinopatia cukrzycowa, osłabienie wzroku utrudniło im podejmowanie takich czynności, jak prowadzenie samochodu, praca czy wykonywanie podstawowych obowiązków domowych, w niektórych przypadkach całkowicie je uniemożliwiając. 20% pacjentów z RC lub COP uważa również, że pogorszenie widzenia spowodowało ograniczenie ich zdolności radzenia sobie z cukrzycą. To jeden z problemów mających odzwierciedlenie w ogólnym postrzeganiu stanu własnego zdrowia fizycznego, który ponad połowa respondentów z RC określiła jako „słaby lub przeciętny”.

Jedną z najpoważniejszych barier w optymalnym leczeniu retinopatii cukrzycowej, wskazanych w Barometrze RC, jest dostęp do badań okulistycznych, stanowiący kluczowy element wykrywania i terapii RC. Zarówno okuliści, jak i diabetycy uczestniczący w badaniu, informowali o długim czasie oczekiwania na wizytę jako o głównej przeszkodzie na drodze do optymalnej ochrony wzroku. Co trzeci ankietowany diabetyk potwierdza również, że nawet kiedy istnieje możliwość umówienia wizyty, koszt badania bywa zaporowy, a 24% pacjentów za kolejny problem uznało czas oczekiwania w klinice.

Połączony problem możliwości i kosztów wykonywania badań przesiewowych, jak również brak jasnych wytycznych, przyczynia się do ryzyka opóźnień w postawieniu diagnozy i podjęciu leczenia retinopatii cukrzycowej. Blisko dwie trzecie ankietowanych okulistów uważa, że późna diagnoza to jedna z największych przeszkód na drodze do poprawy wyników, a ponad połowa wskazuje, że chorzy na cukrzycę pojawiają się w ich gabinetach dopiero gdy wystąpią u nich problemy ze wzrokiem, ale wtedy jest już często za późno na leczenie.

Eksperci, na których powołuje się raport, podpowiadają, że najważniejszym elementem podnoszącym skuteczność są regularne, tanie i dostępne badania okulistyczne dla osób z cukrzycą. Winny być uzupełnione o przystępne cenowo leczenie zapewniane w skoordynowanym systemie, gwarantującym skuteczne monitorowanie i leczenie pacjentów, u których występuje ryzyko utraty wzroku.

Badanie Barometr RC apeluje również o znaczące zwiększenie edukacji – zarówno diabetyków, jak i specjalistów ochrony zdrowia – w dziedzinie zapobiegania, wykrywania i leczenia RC i COP. Równie istotne jest zapewnienie pacjentom z cukrzycą narzędzi, dzięki którym mogliby skutecznie radzić sobie z konsekwencjami swojej choroby, a przede wszystkim zapobiegać wystąpieniu utraty wzroku.

Badanie jest efektem jedynej w swoim rodzaju współpracy ekspertów z Międzynarodowej Federacji ds. Starzenia się (International Federation on Ageing, IFA), Międzynarodowej Federacji Diabetologicznej (International Diabetes Federation, IDF), Międzynarodowej Agencji ds. Zapobiegania Ślepocie (International Agency for the Prevention of Blindness, IAPB) oraz firmy Bayer.

Źródło: materiały prasowe

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

retinopatia cukrzycowa / wzrok / ślepota
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31