Jakie będą warunki udzielania dofinansowania informatyzacji świadczeniodawców POZ?

Medexpress

Opublikowano 02 lipca 2021, 09:13

Medexpress

Opublikowano 02 lipca 2021, 09:13

Poniżej zamieszczamy uzasadnienie zarządzenia.

Niniejsze zarządzenie wynika z przepisu art. 97 ust 3 pkt 4c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.) zgodnie, z którym do zadań Narodowego Funduszu Zdrowia należy finansowanie informatyzacji świadczeniodawców, której celem jest udzielanie przez nich świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, prowadzenie i wymiana elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym digitalizacja dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci papierowej oraz udostępnianie elektronicznych usług świadczeniobiorcom lub innym podmiotom.

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem do zarządzenia nr 66/2021/DEF prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2021 r. dofinansowania informatyzacji świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej wynikają z uwag zgłoszonych przez Federację Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie”.

Dofinansowanie informatyzacji świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej stanowi działanie podjęte w ramach realizacji celu nr 4 – Wspieranie świadczeniodawców w budowie makroekonomicznej efektywności, Strategii Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2019-2023.

Źródło: NFZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

NFZ / poz
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31