Jakie będą warunki udzielania dofinansowania informatyzacji świadczeniodawców POZ?

NFZ opublikowało nowelizację zarządzenia w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2021 r. dofinansowania informatyzacji świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej.
Medexpress 2021-07-02 09:13

Poniżej zamieszczamy uzasadnienie zarządzenia.

Niniejsze zarządzenie wynika z przepisu art. 97 ust 3 pkt 4c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.) zgodnie, z którym do zadań Narodowego Funduszu Zdrowia należy finansowanie informatyzacji świadczeniodawców, której celem jest udzielanie przez nich świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, prowadzenie i wymiana elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym digitalizacja dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci papierowej oraz udostępnianie elektronicznych usług świadczeniobiorcom lub innym podmiotom.

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem do zarządzenia nr 66/2021/DEF prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2021 r. dofinansowania informatyzacji świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej wynikają z uwag zgłoszonych przez Federację Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie”.

Dofinansowanie informatyzacji świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej stanowi działanie podjęte w ramach realizacji celu nr 4 – Wspieranie świadczeniodawców w budowie makroekonomicznej efektywności, Strategii Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2019-2023.

Źródło: NFZ

PDF

Zobacz także