Jakie będą zmiany świadczeń w ramach KOSM?

NFZ opublikowało nowelizację zarządzenia w sprawie programu pilotażowego z zakresu leczenia szpitalnego – świadczenia kompleksowe KOSM.
Medexpress 2020-11-25 15:53

Poniżej zamieszczamy uzasadnienie zarządzenia.

Niniejsze zarządzenie wprowadza zmiany w zarządzeniu nr 93/2019/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 lipca 2019 r. z późn. zm. w sprawie programu pilotażowego z zakresu leczenia szpitalnego – świadczenia kompleksowe KOSM, które dotyczą załącznika nr 10, a w szczególności dotyczą sprawozdawania i rozliczania zakresu świadczeń KOSM - Fizjoterapia ambulatoryjna.

W ramach zakresu świadczeń 18.1310.002.02 (KOSM - Fizjoterapia ambulatoryjna)
rozliczaniu podlegają następujące produkty:

1. Produkt 5.58.01.0000027 (KOSM wizyta fizjoterapeutyczna);
2. Produkty z załącznika 1 /1m (w warunkach ambulatoryjnych) z zarządzenia rehabilitacyjnego nr 85/2020/DSOZ z dnia 15.06.2020r. - KOSM – zabieg fizjoterapeutyczny.

Wprowadzone niniejszym zarządzeniem zmiany do załącznika nr 10 mają charakter porządkowy.

Powyższe działania zostały podjęte w ramach realizacji celu nr 2 strategii Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2019-2023 – poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.

Przyjęte rozwiązania wchodzą w życie z dniem następującym po dniu podpisania, przy czym przepisy zarządzenia stosuje się do sprawozdawania i rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych od dnia 1 stycznia 2020 r.

Wejście w życie przedmiotowego zarządzenia nie będzie powodowało negatywnych skutków dla adresatów norm (świadczeniodawców).

Źródło: NFZ

PDF

Zobacz także