Jakie będą zmiany ws. udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie POZ?

We wtorek NFZ opublikowało nowelizację zarządzenia w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.
Medexpress 2020-08-26 08:41

Poniżej zamieszczamy uzasadnienie zarządzenia.

Niniejsze zarządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 159 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398.).

Niniejsze zarządzenie: 1) wprowadza obowiązek sprawozdawania przez lekarza poz, świadczeń udzielanych na odległość (teleporad), w tym związanych z wystawieniem e-skierowania; 2) uznaje kartę informacyjną z leczenia szpitalnego po operacjach ginekologicznych i onkologiczno-ginekologicznych jako równoważną ze skierowaniem do położnej poz kobiet po operacjach ginekologicznych i onkologiczno-ginekologicznych.

Wprowadzone zmiany mają na celu umożliwienie identyfikacji teleporad udzielanych przez lekarzy POZ oraz porad udzielanych w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, a przez to monitorowanie sposobu realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, jak również ocenę dostępności do świadczeń.

Zmiany mają również na celu zwiększenie dostępności do świadczeń udzielanych przez położne kobietom po operacjach ginekologicznych i onkologiczno-ginekologicznych. Jest to działanie podjęte w ramach realizacji celu nr 2 Strategii Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2019-2023 – Poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r. Wprowadzone zmiany nie niosą za sobą skutków finansowych.

Źródło: NFZ

PDF

Zobacz także