Jakie dokumenty muszą złożyć lekarze obcokrajowcy, którzy chcą pracować w Polsce?

Medexpress

Opublikowano 01 lutego 2016, 10:03

1-ThinkstockPhotos-98412473 Fot. Thinkstock/Getty Images
Medexpress

Opublikowano 01 lutego 2016, 10:03

Z dniem 18 stycznia br. zmieniony został sposób potwierdzania znajomości języka polskiego niezbędnego do wykonywania w Polsce zawodu lekarza oraz lekarza dentysty przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy ukończyli studia medyczne w języku innym niż język polski.

Zmiana ta polega na tym, że obywatele państw członkowski UE (nie wyłączając obywateli polskich) przed uzyskaniem prawa wykonywania zawodu (a także ograniczonego prawa) są zobowiązani złożyć z wynikiem pozytywnym egzamin z języka polskiego organizowany i przeprowadzany przez Naczelną Izbę Lekarską, zamiast dotychczasowego oświadczenia o znajomości języka.

Jednak lekarze mają wątpliwości, co do zasadności i celowości składania takiego egzaminu przez wszystkie osoby, które studiowały w obcym języku. W szczególności chodzi o obywateli polskich, dla których język polski jest językiem ojczystym i którzy kształcili się w tym języku przed rozpoczęciem studiów, zdawali egzamin maturalny w języku polskim. Część z osób, o których mowa, złożyła w języku polskim egzamin LEK/LDEK albo egzamin nostryfikacyjny.

Zdaniem NRL warto poszerzyć listę dokumentów, które potwierdzą znajomość języka polskiego.

Źródło: NIL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

nil / lekarze / nrl / obockrajowcy
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31