AOTMiT

Jakie leki oceni Rada Przejrzystości na najbliższym posiedzeniu?

Medexpress

Opublikowano 04 stycznia 2022, 11:56

Źródło: AOTMiT
Medexpress

Opublikowano 04 stycznia 2022, 11:56

Rada zbierze się już 10 stycznia (poniedziałek). Porządek obrad obejmuje:
Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku Jardiance (empagliflozinum) we wskazaniu: przewlekła niewydolność serca u dorosłych pacjentów z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory serca (LVEF ≤ 40%) oraz utrzymującymi się objawami choroby w klasie II-IV NYHA.
Dyskusja na temat treści dokumentów przygotowywanych przez Radę.
Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego: „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród uczniów uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Gminy Dywity”.

Przygotowanie opinii w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancje czynne:
• azathioprinum we wskazaniu: choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL,
• cyclophosphamidum we wskazaniach: choroby autoimmunizacyjne; amyloidoza,
• colecalciferolum we wskazaniu: osteoporoza posterydowa – profilaktyka,
• risedronatum natricum we wskazaniu: osteoporoza posterydowa – profilaktyka.

Źródło: AOTMiT

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

refundacja / AOTMiT / program lekowy
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30