AOTMiT

Jakie leki oceni Rada Przejrzystości w styczniu?

Medexpress

Opublikowano 17 grudnia 2021, 08:07

Źródło: AOTMiT
Medexpress

Opublikowano 17 grudnia 2021, 08:07


POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 1/2022 3 STYCZNIA 2022 ROKU

1 Inrebic (fedratinibum) - WARUNKOWO Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie mielofibrozy pierwotnej oraz mielofibrozy wtórnej w przebiegu czerwienicy prawdziwej i nadpłytkowości samoistnej (ICD-10 D47.1)” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
2 Jardiance (empagliflozinum) - WARUNKOWO Wskazanie: przewlekła niewydolność serca u dorosłych pacjentów z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory serca (LVEF ≤ 40%) oraz utrzymującymi się objawami choroby w klasie II-IV NYHA Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
3 Talzenna (talazoparibum) - WARUNKOWO Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie chorych na raka piersi (ICD-10 C 50)” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
4 Raxone (idebenon) - WARUNKOWO Wskazanie: dziedziczna neuropatia nerwów wzrokowych Lebera Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację produktów leczniczych sprowadzanych w trybie importu docelowego
5 Raxone (idebenon) - WARUNKOWO Wskazanie: dziedziczna neuropatia nerwów wzrokowych typu Lebera Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację produktów leczniczych sprowadzanych w trybie importu docelowego
6 Trecator (ethionamid) - WARUNKOWO Wskazania: gruźlica płuc wielolekooporna, mykobakterioza płuc Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację produktów leczniczych sprowadzanych w trybie importu docelowego

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 2/2022 10 STYCZNIA 2022 ROK

1 Emgality (galcanezumabum) - WARUNKOWO Wskazanie: w ramach programu lekowego „Profilaktyczne leczenie chorych na migrenę przewlekłą (ICD–10: G43)” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

2 Bavencio (avelumabum) - WARUNKOWO Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie raka urotelialnego awelumabem” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
3 Kesimpta (ofatumumabum) - WARUNKOWO Wskazanie: w ramach programu lekowego B.29 „Leczenie stwardnienia rozsianego (ICD -10 G35 )” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
4 DocOmega - WARUNKOWO Wskazania: zaburzenia przemian kwasów tłuszczowych Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzanych w trybie importu docelowego
5 Complete Amino Acid Mix - WARUNKOWO Wskazania: zaburzenia przemian kwasów tłuszczowych Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzanych w trybie importu docelowego
6 Paediatric Seravit - WARUNKOWO Wskazania: zaburzenia przemian kwasów tłuszczowych Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzanych w trybie importu docelowego
7 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród uczniów uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Gminy Dywity” Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 3/2022 17 STYCZNIA 2022 ROKU

1 Imbruvica (ibrutinibum) - WARUNKOWO Wskazanie: w ramach programu lekowego: B.92. „Leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową ibrutynibem (ICD-10: C91.1)” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
2 Opdivo (nivolumabum) - WARUNKOWO Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie nieoperacyjnego, nawrotowego lub przerzutowego raka płaskonabłonkowego przełyku (ICD-10 C15)” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
3 Venclyxto (venetoclaxum) - WARUNKOWO Wskazanie: w ramach programu lekowego: „Leczenie chorych na ostrą białaczkę szpikową wenetoklaksem w skojarzeniu z azacytydyną (ICD-10 C92.0)” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
4 Vocabria (kabotegrawir) w połączeniu z rylpiwiryną - WARUNKOWO Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie zasadności wprowadzania produktów leczniczych do programu polityki zdrowotnej „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce”

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 4/2022 24 STYCZNIA 2022 ROKU


1 Opdivo (nivolumabum) - WARUNKOWO Wskazanie: w ramach programu lekowego: B.10. „Leczenie raka nerki (ICD-10 C 64)” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
2 Perphenazin-Neuraxpharm (perphenazin) - WARUNKOWO Wskazania: schizofrenia paranoidalna Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację produktów leczniczych sprowadzanych w trybie importu docelowego
3 1) „Program Polityki Zdrowotnej Gminy Ełk na lata 2022-2026 w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2” 2) „Program Polityki Zdrowotnej Gminy Ełk na lata 2022-2026 w zakresie profilaktyki chorób piersi i gruczołu sutkowego” Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 5/2022 31 STYCZNIA 2022 ROKU


1 Spravato (esketaminum) - WARUNKOWO Wskazanie: w ramach programu lekowego: „Leczenie chorych na depresję lekooporną esketaminą (ICD-10: F33.1, F33.2)” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
2 Arginine Veyron (argininum) - WARUNKOWO Wskazania: zaburzenia cyklu mocznikowego – deficyt transkarbamoilazy ornityny (OTC), cytrulinemia typu I, padaczka (drgawki pirydoksynozależne), lizynuryczna nietolerancja białka Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację produktów leczniczych sprowadzanych w trybie importu docelowego.

Źródło: AOTMiT

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

AOTMiT / rada przejrzystości / refundacja / onkologia / programy lekowe
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30