Jakie są realia pracy w zawodzie młodego lekarza?

Fot. Tomasz Kobosz
- Rezydenci z powodu dużych braków kadrowych, które zostały oszacowane przez NIL na około 68 tysięcy, muszą łatać dziury systemowe. Często muszą wykonywać zadania niezgodne z ich kompetencjami - powiedział Bartosz Fiałek, przewodniczący Regionu Kujawsko-Pomorskiego OZZL, członek Prezydium Krajowego OZZL.
Medexpress 2020-02-06 09:15

Bartosz Fiałek, przewodniczący Regionu Kujawsko-Pomorskiego OZZL, członek Prezydium Krajowego OZZL opowiedział w rozmowie z Medexpressem

- o realiach zawodu młodego lekarza

- brakach kadrowych

- zmianach, które powinny nastąpić, aby zachęcić lekarzy do pracy w Polsce

- zarobkach rezydentów

PDF

Zobacz także