Szczyt Zdrowie 2020: Jakie szanse na leczenie mają pacjenci w przypadku postaci wtórnie postępującej SM ?

Fot. MedExpress TV
- W okresie wtórnie przewlekłym pacjent nie ma zaostrzeń choroby, czyli nie ma tych zaostrzeń, które określamy rzutami choroby. Natomiast choroba stopniowo rozwija się dalej w różnym tempie u różnych pacjentów - powiedział Medexpressowi prof. Krzysztof Selmaj, kierownik medyczny Centrum Neurologii.
Medexpress 2020-06-08 09:17

- Każdy pacjent chorujący na SM zaczyna chorować w postaci rzutowej. Po kilku, kilkunastu latach postać ta przekształca się w postać wtórnie przewlekłą. W tym okresie pacjenta nie ma już zaostrzeń choroby, tylko choroba stopniowo dalej postępuje. Do niedawna nie mieliśmy dużych możliwości terapeutycznych w tej postaci choroby w przeciwieństwie do postaci rzutowej, która odniosła duży postęp w ostatnich dwóch dekadach. Pojawiło się już kilkanaście leków, które skutecznie blokują rozwój tej choroby.

- W okresie wtórnie przewlekłym pacjent nie ma zaostrzeń choroby, czyli nie ma tych zaostrzeń, które określamy rzutami choroby. Natomiast choroba stopniowo rozwija się dalej w różnym tempie u różnych pacjentów.

- W ciągu ostatnich kilku miesięcy nastąpiła poprawa leczenia postaci wtórnie przewlekłej w przypadku SM. Został zarejestrowany pierwszy lek, który wykazał skuteczność w leczeniu postaci wtórnie przewlekłej. Zwalania w dość istotny sposób tempo progresji. Stanowi dużą nadzieje dla pacjentów.

PDF

Zobacz także