Jakość i efektywność w onkologii pod lupą NIK?

Medexpress

Opublikowano 13 kwietnia 2018, 07:53

foto: nik.gov.pl
Medexpress

Opublikowano 13 kwietnia 2018, 07:53

Podczas posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia przyjęto sugestie do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2019 r. Komisja przychyliła się do wniosku Fundacji Onkologicznej Alivia, która poprosiła o włączenie do planu tematu monitorowania jakości i efektywności opieki onkologicznej. Kontrola stanowiłaby szansę dostarczenia odpowiedzi na pytanie o kryteria racjonalności przy wydawaniu środków publicznych w dziedzinie onkologii.
W ostatnich kilku latach Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła szereg działań precyzyjnie wskazujących problemy systemu opieki onkologicznej. W listopadzie Izba zorganizowała również konferencję z udziałem ekspertów medycznych oraz przedstawicieli organizacji pacjenckich, która stanowiła podsumowanie dotychczasowych kontroli oraz służyła przygotowaniu informacji o stanie opieki nad pacjentami z nowotworami złośliwymi, opublikowanej z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem.
Fundacja Onkologiczna Alivia walczy o wprowadzenie zasady zarządzania systemem opieki onkologicznej w oparciu o twarde dane. Wprowadzenie systemu rejestrów medycznych byłoby szansą na monitorowanie jakości opieki w poszczególnych ośrodkach. Ministerstwo Zdrowia dotychczas nie wprowadziło rozwiązań, które pozwoliłyby na realizację tych zadań.
Sugestia tematów kontroli zaakceptowana przez sejmową Komisję Zdrowia zostanie przekazana do Komisji do spraw Kontroli Państwowej, która ustali ostateczny kształt rekomendacji. Rok temu Najwyższa Izba Kontroli przyjęła zdecydowaną większość sugestii Sejmu. Plan pracy jest przyjmowany w ostatnim kwartale każdego roku.


Źródło ALIVIA

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

onkologia / jakość / NIK / efektywność
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30