Anna Śliwińska: Jest dialog z decydentami

Fot. MedExpress TV
O nowoczesnych terapiach w leczeniu cukrzycy, rozmawiamy z Anną Śliwińską, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.
Paweł Grzybowski 2017-09-27 13:55

Na jakie terapie lekowe czekają pacjenci diabetologiczni?

Myślę, że najbardziej pożądana jest pilna refundacja nowoczesnych terapii, takich jak leki inkretynowe i flozyny, jak również zniesienie obwarowań dla refundacji analogów długodziałających dla osób z cukrzycą typu II.

Dlaczego jest to tak istotne dla pacjentów?

Pacjenci czekają na to naprawdę od lat. To są nowoczesne leki które wpływają na poprawę jakości życia i też na poprawę zdrowia. Tacy pacjenci lepiej się czują, są mniej narażeni na powikłania, także to leczenie powinno być możliwie jak najszybciej refundowane.

Z czego może wynikać takie opóźnienie jeśli chodzi o refundację?

Myślę, że wynika to ze skali zjawiska. Decydenci wiedzą, że na cukrzycę choruje wiele osób, więc boją, że się ta refundacja też byłaby bardzo kosztowna. W takim przypadku my zawsze rekomendujemy aby zawęzić refundację tych nowoczesnych leków do grupy pacjentów najbardziej potrzebujących.

Kiedy możemy spodziewać się decyzji w tej sprawie?

Mamy ogromną nadzieję, że już niedługo, bo widzimy, że jest obecnie realny dialog z decydentami.

PDF

Zobacz także