Jest lista leków niepodlegających finansowaniu w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Fot. Anna Sincini
Medexpress 2021-01-21 09:58

Ministerstwo Zdrowia opublikowało komunikat w sprawie produktów leczniczych niepodlegających finansowaniu w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych.

„Na podstawie art. 47f ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym (Dz.U. poz. 1875) Minister Zdrowia ogłasza listę produktów leczniczych niepodlegających finansowaniu ze środków publicznych w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r.

Maciej Miłkowski
Podsekretarz Stanu”

PDF

Zobacz także