Jest nowy konsultant krajowy w dziedzinie ginekologii onkologicznej

Fot. MedExpress TV
Medexpress 2021-01-05 08:18
Prof. dr. hab. Zbigniewa Kojsa na stanowisku konsultanta krajowego w dziedzinie onkologii onkologicznej zastąpił prof. dr hab. Mariusz Bidziński.

Mariusz Bidziński ukończył studia na Akademii Medycznej w Warszawie. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w 1999 w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w oparciu o pracę Analiza zaburzeń gęstości mineralnej kości oraz ocena wybranych farmakologicznych metod przeciwdziałania im u kobiet leczonych z powodu raka trzonu macicy. Tytuł naukowy profesora nauk medycznych otrzymał 21 grudnia 2007.

Uzyskał specjalizację II stopnia w zakresie położnictwa i ginekologii (1987). W 2014 został kierownikiem Oddziału Ginekologii i Patologii Ciąży w Szpitalu Inflancka w Warszawie.

Od 1982 do 1988 był pracownikiem dydaktycznym Akademii Medycznej w Warszawie. Jako nauczyciel akademicki związany był również z Wydziałem Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jest także profesorem zwyczajnym w Instytucie Pielęgniarstwa i Położnictwa na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Był prezesem Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej.

Źródło: MZ/Wikipedia

PDF

Zobacz także