Jest nowy prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej

Medexpress

Opublikowano 31 stycznia 2016, 16:49

apteka Fot . Robert Robaszewski / Agencja Gazeta
Medexpress

Opublikowano 31 stycznia 2016, 16:49

Prezesem Naczelnej Rady Aptekarskiej została Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.

Program i deklaracja wyborcza prezes NRA:

BĘDĘ:

Wspierać prace Inspekcji Farmaceutycznej w eliminowaniu wszystkich patologii związanych z nieprzestrzeganiem obowiązującego prawa tj. reklamy aptek, ograniczeń dostępności leków dla pacjentów i aptek, odwróconego łańcucha, braku wymaganej obsady fachowej, przekroczeń 1% aptek w województwie.

Współpracować z wszelkimi instytucjami w celu dostosowania systemu kształcenia uniwersyteckiego oraz podyplomowego do obecnych wymagań, a także wyzwań stawianych farmaceutom.

Aktywnie uczestniczyć w dyskusjach prowadzonych w mediach, a także bezzwłoczne reagować na wszelkiego rodzaju przejawy naruszenia dobrego imienia farmaceutów.

Wspierać farmaceutów zatrudnionym w szpitalach, by zagwarantować im niezależność oraz wyeliminować wszystkie negatywne praktyki.

PODEJMĘ SIĘ:

Przygotowania analiz wykazujących konieczność zwiększenia zatrudnienia farmaceutów w szpitalach.

DOPROWADZĘ DO:

Poszerzenia katalogu szkoleń uwzględniając zagadnienia związane z realizacją zasad Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

Doprowadzę do organizacji i utrzymania kontaktów z przedstawicielami urzędów oraz z politykami.

DEKLARUJĘ:

Przygotowanie propozycji zmian w przepisach mających na celu ograniczenie obrotu pozaaptecznego, wzmocnienie roli i pozycji farmaceuty, wyeliminowanie niefarmaceutów ze struktury właścicielskiej aptek, a także podwyższenie marży pozwalającej na realizację wszystkich ustawowych zadań.

Wsparcie i udział we wszelkiego rodzaju aktywnościach prozdrowotnych w celu zwiększenia świadomości pacjentów.

Źródło: nia.org.pl

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

nia / NRA
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31