Jest nowy wiceminister, jest nowy podział kompetencji

Medexpress

Opublikowano 02 sierpnia 2017, 09:18

Źródło: MZ
Medexpress

Opublikowano 02 sierpnia 2017, 09:18

Jest nowy podział kompetencji w MZ.

Podsekretarz Stanu Marcin Czech:


1) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez Departament Polityki Lekowej i Farmacji;
2) nadzoruje działalność Administratora Systemu Monitorowania Wypadków Konsumenckich;
3) nadzoruje działalność Narodowego Instytutu Leków w Warszawie.

Józefa Szczurek-Żelazko nadzoruje:

- Departament Dialogu Społecznego

- Departament Matki i Dziecka

- Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg

- Departament Pielęgniarek i Położnych

Katarzyna Głowala nadzoruje:

- Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji

- Departament Polityki Zdrowotnej

Piotr Gryza nadzoruje:

- Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia

- Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego

- NFZ

Zbigniew J. Król nadzoruje:

- Departament Analiz i Strategii

- Departament Współpracy Międzynarodowej

- Departament Zdrowia Publicznego

- AOTMiT

Marek Tombarkiewicz nadzoruje:

- Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego

- Departament Organizacji Ochrony Zdrowia

- Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych

Źródło: MZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

Ministerstwo Zdrowia / polityka lekowa / Marcin Czech / podział kompetecji
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31