Jest projekt rozporządzenia w sprawie obowiązkowych badań sanitarno-epidemiologicznych

Medexpress

Opublikowano 01 sierpnia 2022, 08:30

Medexpress

Opublikowano 01 sierpnia 2022, 08:30

Projekt rozporządzenia określa zakażenia i choroby zakaźne w przypadku wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia których są przeprowadzane obowiązkowe badania sanitarno-epidemiologiczne. W projekcie rozporządzenia wskazano rodzaje obowiązkowych badań sanitarno-epidemiologicznych, które są wykonywane na podstawie:
1) skierowania przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w związku z dochodzeniem epidemiologicznym mającym na celu zapobieganie szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych (badania dla celów nadzoru epidemiologicznego);
2) skierowania przez pracodawcę w celu wykrycia choroby zakaźnej lub nosicielstwa i zapobiegania szerzeniu się zakażeń w związku z wykonywaniem prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby lub w trakcie praktycznej nauki wykonywania tych prac (badania sanitarne – wstępne, okresowe i kontrolne).

Projekt rozporządzenia określa terminy przeprowadzania badań, sposób dokumentowania ich wyników, wzór karty badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych, wzór orzeczenia lekarskiego, a także sposób postępowania z osobą, u której stwierdzono przeciwwskazania do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

Wyróżniono dwa podstawowe rodzaje badań sanitarno-epidemiologicznych. Są to badania dla celów nadzoru epidemiologicznego oraz badania sanitarne. Badania dla celów nadzoru epidemiologicznego są wykonywane w związku z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym. Stanowią one element prowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną działań przeciwepidemicznych, które są realizowane w razie wystąpienia przypadków lub ognisk zachorowań na chorobę zakaźną, a także wykrycia skażenia żywności. Dochodzenie epidemiologiczne obejmuje działania mające na celu m.in. wykrywanie dodatkowych zachorowań i ich wzajemne powiązanie, identyfikację i scharakteryzowanie czynnika etiologicznego zachorowań w celu wykrycia ich źródła i sposobu szerzenia się. Wykonywane w trakcie dochodzenia epidemiologicznego badania sanitarno-epidemiologiczne mogą być również częścią indywidualnego nadzoru epidemiologicznego, którym obejmuje się osoby podejrzane o zachorowanie.
Natomiast badania sanitarne (wstępne, okresowe i kontrolne) są wykonywane m.in. w celu zapobieżenia szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych w związku z wykonywaniem czynności zawodowych i charakterystyką środowiska pracy przy wykonywaniu prac określonych w projektowanym rozporządzeniu. Jest to szczególnie istotne, w przypadku gdy źródłem biologicznych czynników chorobotwórczych może być osoba zakażona bezobjawowo (nosiciel).

Projekt: TU

Źródło: RCL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

badania sanitarno-epidemiologiczne / choroby zakaźne
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31