Jest projekt rozporządzenia w sprawie podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu

Medexpress

Opublikowano 30 pazdziernika 2018, 11:14

alkohol Thinkstock/GettyImages
Medexpress

Opublikowano 30 pazdziernika 2018, 11:14

Projekt rozporządzenia w sprawie funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Projekt określa organizację, kwalifikacje personelu, sposób funkcjonowania i rodzaje podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu a także sposób współdziałania ww. podmiotów leczniczych z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi w zakresie sprawowania opieki nad uzależnionymi od alkoholu.
W projekcie rozporządzenia zawarto odpowiednie przepisy przejściowe i dostosowujące, związane z koniecznością ujednolicenia przepisów w obszarze szkoleń certyfikujących w dziedzinie uzależnienia specjalistów psychoterapii uzależnień i instruktorów terapii uzależnień, które znajdować będą uregulowanie w rozporządzeniu Ministra Zdrowia
w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień, wydawanym na podstawie upoważnienia zwartego w art. 27 ust. 13 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, ale również z zachowaniem praw osób, które uzyskały odpowiednie uprawnienia na podstawie dotychczasowych przepisów.


Projektowane przepisy nie wprowadzają zmian co do sposobu organizacji, funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu, a także w odniesieniu do sposobu współdziałania podmiotów leczniczych z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi w zakresie sprawowania opieki nad uzależnionymi od alkoholu.

Projekt: TU

Źródło: RCL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

uzależnienia / alkohol
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30