Jest projekt rozporządzenia - zmiany ws. badań lekarskich dla kierowców

Medexpress

Opublikowano 18 wrzesnia 2019, 14:47

kierowca Thinkstock/GettyImages
Medexpress

Opublikowano 18 wrzesnia 2019, 14:47

Zmiany w rozporządzeniu polegają w szczególności na uzupełnieniu odpowiednich regulacji w celu usunięcia problemów interpretacyjnych oraz wątpliwości merytorycznych w zakresie przeprowadzanych badań lekarskich.

W związku z powyższym za zasadne przyjęto wprowadzenie poniższych zmian:

  • doprecyzowanie procedury postępowania orzeczniczego po upływie określonego okresu adaptacji w przypadku powstania jednooczności lub diplopii, o którym mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia,
  • dostosowanie zakresu osób objętych obligatoryjną konsultacją lekarską po 6- miesięcznym okresie adaptacji w przypadku powstania znacznej i nagłej utraty możliwości widzenia na jedno oko, o której mowa w § 6 ust. 3 rozporządzenia, zgodnie z dotychczas funkcjonującymi zasadami wynikającymi z wymagań dotyczących wzroku, określonych w załączniku III dyrektywy nr 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw jazdy,
  • przeredagowanie w załączniku nr 2 opisu szczegółowych warunków badania lekarskiego w zakresie narządu wzroku z uwzględnieniem odpowiednio badania poziomego i pionowego pola widzenia,
  • uzupełnienie w załączniku nr 5 opisu szczegółowych warunków badania lekarskiego w zakresie układu sercowo-naczyniowego, zgodnie z dotychczas funkcjonującymi zasadami wynikającymi z wymagań dotyczących chorób układu sercowo-naczyniowego, określonych w załączniku III dyrektywy nr 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw jazdy.

Projekt: TU

Źródło: RCL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

minister zdrowia / RCL / projekt rozporządzenia
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31