Jest „Projekt strategii Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej na lata 2022-2025”

Medexpress

Opublikowano 04 stycznia 2022, 09:59

Źródło: GIF
Medexpress

Opublikowano 04 stycznia 2022, 09:59

Główny Inspektorat Farmaceutyczny przekazał do konsultacji projekt strategii Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej.
Strategia Inspekcji Farmaceutycznej to inicjatywa Głównego Inspektora Farmaceutycznego służąca rozwojowi skutecznego nadzoru nad wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi, dla zapewnienia pacjentom dostępności do leków najwyższej jakości.
Prace nad Strategią rozpoczęły się od powołania zespołu ds. wypracowania Strategii Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej. Punktem wyjścia było przeprowadzenie analizy mocnych i słabych stron (SWOT) inspekcji farmaceutycznej, która wskazała na znaczący potencjał organizacji i potrzebę zmian.

Strategicznym celem Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej jest zapewnienie efektywnego nadzoru nad rynkiem skutkującego zwiększeniem zaufania społecznego do organów Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej. Dla osiągniecia tego celu konieczne jest systemowe podejście do funkcjonowania inspekcji farmaceutycznej i wyznaczenie cząstkowych celów strategicznych odnoszących się do perspektyw, które w istotny sposób wpływają na realizację zadań.

Projekt: TU

Źródło: GIF

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

GIF / Ewa Krajewska / strategi GIF
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31