Jest projekt ustawy wprowadzającej urlop szkoleniowy dla pielęgniarek i położnych

139393306
Fot. Thinkstock/Getty Images
Opublikowano projekt Ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.
Medexpress 2018-12-17 09:09

Projektowana zmiana przewiduje wprowadzenie urlopu szkoleniowego w wymiarze 6 dni roboczych rocznie, który będzie płatny według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Urlop szkoleniowy skierowany jest do pielęgniarek i położnych podnoszących kwalifikacje zawodowe w formach innych niż określone w art. 66 ust. 1 ustawy (tj. szkolenia specjalizacyjne, kursy kwalifikacyjne, kursy specjalistyczne i kursy dokształcające), zgodnie z zakresem obowiązków wykonywanych przez pielęgniarkę i położną na danym stanowisku pracy.

Udział w formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych będzie potwierdzany przez podmiot prowadzący daną formę podnoszenia tych kwalifikacji. Zmiana wprowadzająca urlop szkoleniowy jest realizacją ustaleń,


o których mowa w § 1 ust. 7 Porozumienia zawartego w dniu 9 lipca 2018 r. pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych i Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych a Ministrem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia.

PDF

Zobacz także