Jest projekt zarządzenia NFZ ws. ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Medexpress

Opublikowano 12 wrzesnia 2019, 14:47

Fot. wikipedia commons
Medexpress

Opublikowano 12 wrzesnia 2019, 14:47

Projekt zakłada wprowadzenie nowego zakresu skojarzonego pod nazwą ambulatoryjna opieka ze wskazań nagłych:

  • przy rozliczaniu świadczeń ambulatoryjnej opieki ze wskazań nagłych, wprowadza się współczynnik 1,6 stosowany w wymienionym przedziale czasu: w odniesieniu do świadczeń okulistycznych 14 dni, w odniesieniu do świadczeń ortopedycznych 60 dni od rozpoznania.
  • dzięki temu chorzy będą mieli łatwiejszy dostęp do świadczeń ambulatoryjnych realizowanych na rzecz chorych z urazami i po urazach oraz z powodu nagłych schorzeń okulistycznych. To znacznie ograniczy liczbę osób zgłaszających się do SOR/ IP z powodu powszechnych urazów i dolegliwości narządu wzroku.
  • przy świadczeniach dla dzieci, podniesiono współczynniki korygujące do poziomu: 1,6 w odniesieniu do świadczeń dla dzieci do 3 r.ż., do poziomu 1,3 dla dzieci od 4 do 18 r.ż., oraz do wysokości 1,6 dla świadczeń pierwszorazowych realizowanych na rzecz osób powyżej 18 r. ż w wybranych specjalnościach: alergologia, endokrynologia, kardiologia i neurologia.
  • niniejsza zmiana ma na celu dalsze premiowanie podmiotów leczniczych, które udzielają świadczeń dla najmłodszych pacjentów kompleksowo i na najwyższym poziomie. Pozwoli to także, na zmotywowanie lekarzy, do realizacji diagnostyki i terapii, w jak najszerszym zakresie w trybie ambulatoryjnym, co znacznie zmniejsza stres u dziecka.
  • w przypadku rozliczania porad pierwszorazowych, udzielanych świadczeniobiorcom powyżej 18. roku życia wykonywanych w poradniach specjalistycznych następujących specjalności: alergologia, endokrynologia, kardiologia i neurologia oczekuje się, że działania te znacząco zwiększą liczbę nowych pacjentów, szybko przyjmowanych i diagnozowanych w trybie ambulatoryjnym. Ponadto, pozwoli to na skrócenie czasu oczekiwania na poradę, pozwoli zracjonalizować wydatkowanie publicznych środków, w tych specjalnościach, w których są najdłuższe kolejki oczekujących chorych. Utrzymano jednocześnie pozostałe zasady rozliczania porad pierwszorazowych.
  • wprowadzono zmienioną wycenę pakietów onkologicznych zgodnie z taryfą zawartą w Obwieszczeniu Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 5 czerwca 2019 r. Z uwagi na fakt, że w Obwieszczeniu nie zostały zawarte taryfy dedykowane rozliczaniu onkologicznych pakietów diagnostycznych dla dzieci, utrzymano wycenę tych pakietów na dotychczasowym poziomie. Dodano również procedury diagnostyczne (m.in. badanie PET) z wyodrębnioną wyceną.
  • doprecyzowano wiek dzieci, na rzecz których realizowane i rozliczane są porady w ramach zakresu: świadczenia w zakresie preluksacji do 12 miesiąca życia. Jest to spójne z obowiązującymi zasadami postępowania zapobiegawczego w dysplazji stawów biodrowych oraz opinią Konsultanta Krajowego w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu.
  • szacunkowy koszt wprowadzenia tych rozwiązań przewiduje się na kwotę około 60 mln zł. w okresie czwartego kwartału 2019 r.

Projekt zarządzenia: TU

Źródło: NFZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

opieka ambulatoryjna / prezes NFZ / projekt zarządzenia
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31