Jest projekt zmian w wycenie AOS dla chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne

Medexpress

Opublikowano 26 listopada 2021, 08:09

Fot. Getty Images/iStockphoto
Medexpress

Opublikowano 26 listopada 2021, 08:09

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 727) wprowadziło m.in. nowe świadczenia opieki zdrowotnej dedykowane chorym na hemofilię i inne pokrewne skazy krwotoczne. Wdrożenie nowych przepisów do zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w rodzaju ambulatoryjna opieka zdrowotna nie było jednak możliwe z uwagi na rozbieżności pomiędzy warunkami realizacji nowych świadczeń a charakterystyką produktów rozliczeniowych zawartą w opracowaniu analitycznym Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Konieczne stało się sporządzenie przez AOTMiT erraty do raportu w sprawie ustalenia taryfy świadczeń dla chorych na hemofilię i inne pokrewne skazy krwotoczne oraz doprecyzowanie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Projekt rozporządzenia wprowadza zmiany w załączniku nr 2 oraz w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w części dotyczącej świadczeń dedykowanych chorym na hemofilię i inne pokrewne skazy krwotoczne:

1) z załącznika nr 2 usunięto trzy procedury medyczne: płytki krwi ¬ ocena ekspresji GPIb/IX/V, płytki krwi ¬ ocena ekspresji GPIIb/IIIa oraz ocena rozpuszczalności skrzepu w 5-molowym roztworze mocznika;

2) w załączniku nr 5 panel badań diagnostycznych dostępny w ramach świadczeń „Skazy krwotoczne – diagnostyka podstawowa” oraz „Skazy krwotoczne – diagnostyka rozszerzona” został poszerzony o dodatkowe badania: czynnik krzepnięcia VIII Ag (FVIIIAg), czynnik krzepnięcia IXAg (FIXAg) oraz inhibitor czynnika krzepnięcia IX – miano;

3) w załączniku nr 5 kryteria kwalifikacji do świadczenia „Skazy krwotoczne – podstawowa ocena stanu zdrowia” zostały poszerzone o dwa rozpoznania: D69.0 Plamica alergiczna oraz D69.8 Inne określone skazy krwotoczne;

4) w załączniku nr 5 nazwy kilkunastu procedur diagnostycznych ujętych w świadczeniach „Skazy krwotoczne – diagnostyka podstawowa”, „Skazy krwotoczne – diagnostyka rozszerzona”, „Skazy krwotoczne – podstawowa ocena stanu zdrowia” oraz „Skazy krwotoczne – rozszerzona ocena stanu zdrowia” zostały ujednolicone z nazwami procedur diagnostycznych wymienionych w załączniku nr 2 do przedmiotowego rozporządzenia.

Projekt: TU

Źródło: RCL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

AOS / wycena AOS / hemofilia
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31