Jest projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie recept

Medexpress

Opublikowano 04 pazdziernika 2019, 14:04

Źródło: MZ
Medexpress

Opublikowano 04 pazdziernika 2019, 14:04

Ze zmiany rozporządzenia wynika, że:

  • zaistniała konieczność doprecyzowania kwestii terminu realizacji recept w postaci elektronicznej,
  • osoba uprawniona może oznaczyć na recepcie w postaci elektronicznej termin jej realizacji, nie dłuższy niż 365 dni, kierując się aktualną wiedzą medyczną. W przypadku braku takiego oznaczenia, termin realizacji recepty w postaci elektronicznej wynosić będzie 30 dni od daty jej wystawienia,
  • osobą uprawnioną do wystawienia recepty jest osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu medycznego, będzie ona mogła podjąć decyzję o wydłużeniu terminu realizacji recepty w postaci elektronicznej w oparciu o aktualną wiedzę medyczną oraz dostępną dokumentację medyczną pacjenta.

Projekt rozporządzenia: TU

Źródło: RCL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

minister zdrowia / recepty / RCL / projekt rozporządzenia
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31