Jest projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie recept

Źródło: MZ
Do konsultacji publicznych przekazano projekt z 2 września 2019 roku ws. rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept.
Medexpress 2019-10-04 14:04

Ze zmiany rozporządzenia wynika, że:

  • zaistniała konieczność doprecyzowania kwestii terminu realizacji recept w postaci elektronicznej,
  • osoba uprawniona może oznaczyć na recepcie w postaci elektronicznej termin jej realizacji, nie dłuższy niż 365 dni, kierując się aktualną wiedzą medyczną. W przypadku braku takiego oznaczenia, termin realizacji recepty w postaci elektronicznej wynosić będzie 30 dni od daty jej wystawienia,
  • osobą uprawnioną do wystawienia recepty jest osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu medycznego, będzie ona mogła podjąć decyzję o wydłużeniu terminu realizacji recepty w postaci elektronicznej w oparciu o aktualną wiedzę medyczną oraz dostępną dokumentację medyczną pacjenta.

Projekt rozporządzenia: TU

Źródło: RCL

PDF

Zobacz także