Jest raport „Polityka lekowa państwa – tezy do dyskusji”

Medexpress

Opublikowano 23 kwietnia 2018, 06:50

Thinkstock/GettyImages
Medexpress

Opublikowano 23 kwietnia 2018, 06:50

Raport jest przyczynkiem do dyskusji nad powstającym w Ministerstwie Zdrowia opisem polityki lekowej państwa. Stanowi diagnozę, sumującą w jednym miejscu opis wielu zagadnień, które mogą być ujęte w dokumencie „Polityka lekowa”.

Rynek środków leczniczych to niezwykle skomplikowany organizm, miejsce współdziałania i rywalizacji wielu interesariuszy. Ostatecznym celem działania rynku leków powinno być jak najlepsze spełnienie potrzeb zdrowotnych polskiego społeczeństwa, realizowanych za pomocą farmakoterapii.

Czy rynek regulowany tak jak w ostatnich latach spełnia ten cel w sposób optymalny?

Czy w obecnym kształcie jest w stanie dobrze spełnić rosnące potrzeby w perspektywie najbliższych 10 lat?

Co trzeba zrobić, jakie działania regulacyjne, organizacyjne i ekonomiczne należy podjąć, aby odpowiedzieć na obecne i nadchodzące wyzwania?

Raport wykazuje pełną współzależność celów stawianych w poszczególnych obszarach działania i zazwyczaj przywoływanych w opisie polityki lekowej – kwestii jakości i bezpieczeństwa stosowanych leków, ich racjonalnego użytku i równego dostępu.

Dobrej strategii nie da się ograniczyć do kilku czy kilkunastu dobrze brzmiących, ale dość ogólnych celów. Trzeba zejść na poziom szczegółowych rozwiązań, opowiedzieć się za niektórymi z nich, wyznaczyć drogę dojścia do celu.

Współzależne cele niekoniecznie są synergistyczne, często są w konflikcie. Rozstrzygnięć wymaga choćby uzgodnienie postulatu równości w dostępie i maksymalizacji efektu zdrowotnego – przy ograniczonych środkach finansowych nie da się zrealizować obu celów naraz.

Raport Instytutu Ochrony Zdrowia i PEX Sequence można potraktować jako pewnego rodzaju kompendium zagadnień, umożliwiające odpowiedź na pytania: „Czy tworząc politykę lekową o wszystkim pomyśleliśmy?” i „Czy świadomie podejmujemy decyzję o pominięciu niektórych celów szczegółowych lub narzędzi ich realizacji?”

Raport „Polityka lekowa państwa – tezy do dyskusji” znajduje się do pobrania na stronach:

www.pexps.pl

www.ioz.org.pl

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

polityka lekowa / polityka lekowa państwa
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31