Jest rozporządzenie dot. bezpieczeństwa sanitarnego w czasie wyborów

Thinkstock/GettyImages
W Dz.U. RP opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym.
Medexpress 2020-06-16 08:43

Zgodnie z rozporządzeniem:

Członków obwodowej komisji wyborczej wyposaża się:
1) w zakresie higieny rąk w:
a) jednorazowe rękawice ochronne w liczbie zapewniającej ich zmianę według potrzeb oraz
b) płyn do dezynfekcji rąk w ilości zapewniającej możliwość dezynfekcji rąk każdorazowo przed założeniem i po zdjęciu rękawiczek, przy konieczności użycia co najmniej 3 ml tego płynu na jednorazową dezynfekcję;
2) w zakresie ochrony ust i nosa w:
a) maseczki medyczne w liczbie zapewniającej ich zmianę, zgodnie z czasem używania tej maseczki określonym lub zalecanym przez producenta, oraz
b) przyłbice.

Jeżeli członek obwodowej komisji wyborczej nie obsługuje wyborców, to w zakresie ochrony ust i nosa wyposaża się go wyłącznie w przyłbice.

W lokalu wyborczym:
1) przebywa w tym samym czasie nie więcej niż 1 osoba na 4 m2 jego ogólnodostępnej powierzchni, z wyłączeniem członków obwodowej komisji wyborczej, mężów zaufania, obserwatorów społecznych i międzynarodowych oraz osób dokonujących czynności, o których mowa w pkt 5;

2) zapewnia się:
a) wymianę powietrza przez okna wyposażone w mechanizm pozwalający na ich otwieranie w łatwy sposób i wietrzenie lokalu:
– przed przystąpieniem obwodowej komisji wyborczej do pracy,
– co najmniej raz na godzinę przez co najmniej 10 minut, przy czym wymiana powietrza nie przerywa głosowania oraz pracy obwodowej komisji wyborczej,

b) organizację stanowisk pracy poszczególnych członków obwodowej komisji wyborczej, która pozwala na zachowanie między nimi co najmniej 1,5 m odstępu,
c) korzystanie ze stołów niepokrytych suknem, ani żadnym innym wchłanialnym materiałem;
3) jest zalecana stała praca instalacji wentylacyjnej mechanicznej wywiewnej lub grawitacyjnej, jeżeli budynek jest w nie wyposażony;
4) przy wejściu, w widocznym miejscu, umieszcza się dla wyborców płyn do dezynfekcji rąk;
5) powierzchnie takie jak: klamki, urny wyborcze, blaty stołów, urządzenia higienicznosanitarne, w tym armatura, uchwyty, włączniki światła i inne przedmioty oraz powierzchnie, które mogą być dotykane przez osoby przebywające w lokalu wyborczym, są przemywane płynem do dezynfekcji:
a) przed przystąpieniem obwodowej komisji wyborczej do pracy,
b) nie częściej niż co godzinę, ale co najmniej 6 razy w czasie trwania głosowania, przy czym nie przerywa to głosowania oraz pracy obwodowej komisji wyborczej.

W obwodach głosowania utworzonych za granicą nie ma obowiązku stosowania środków ochrony osobistej oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego, o których mowa w rozporządzeniu, jeżeli ze względu na stan epidemiczny w państwie przyjmującym, przepisy tego państwa nie nakładają takiego obowiązku i zasad w przestrzeniach
zamkniętych.

Rozporządzenie: TU

Źródło: Dz.U. RP

PDF

Zobacz także