Jest rozporządzenie dot. recept: farmaceuci z nowymi uprawnieniami, druki recept papierowych ważne rok dłużej

Medexpress

Opublikowano 18 kwietnia 2020, 09:31

apteka Fot . Robert Robaszewski / Agencja Gazeta
Medexpress

Opublikowano 18 kwietnia 2020, 09:31

Rozporządzenie na ma celu:

1) umożliwienie lekarzom dłuższego, niż dotychczas przewidywały przepisy zmienianego rozporządzenia, stosowania druków recept według wzoru obowiązującego przed dniem wejścia w życie zmienianego rozporządzenia, tj. przed 18 kwietnia 2018 r. usuwany w ten sposób jest problem niedostosowania się przez 24 miesiące do obowiązku wymiany druków recept na wypadek braku możliwości stosowania e-recept;
2) brak uwzględnienia w załączniku nr 3 i 4 zmienianego rozporządzenia Ministra Zdrowia, określających sposób budowy unikalnego numeru identyfikującego receptę, elementu wyróżniającego farmaceutę;
3) brak uwzględnienia w załączniku nr 5 zmienianego rozporządzenia identyfikatora farmaceuty, jako osoby wystawiającej receptę w postaci papierowej;
4) modyfikacja (aktualizacja) odesłań zawartych w zmienianym rozporządzeniu.
1. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
1) usuwany jest docelowy termin, w którym stosowanie starych wzorów jest dopuszczalne, a tym samym możliwość ta będzie miała charakter bezterminowy;
2) w załącznikach nr 3 i 4 zmienianego rozporządzenia uwzględniana jest – w przypadku recepty w postaci papierowej w opisie poszczególnych elementów numeru identyfikującego receptę – cyfra oznaczająca farmaceutę, zaś w przypadku recepty w postaci elektronicznej elementy właściwe dla recepty „pro auctore” i „pro familiae”;
3) w załączniku nr 5 zmienianego rozporządzenia uwzględniany jest element reprezentujący dane farmaceuty, które będą mogły być przedstawione w postaci kodu kreskowego;
4) nieaktualne odesłania do art. 95 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r – Prawo farmaceutyczne zastępowane są prawidłowymi odesłaniami do art. 95b ust. 3 tej ustawy.

Rozporządzenie: TU

Źródło: Dz.U.RP

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

apteka / farmaceuta / recepta
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31