Jest rozporządzenie w sprawie podwyżek dla ratowników medycznych

Medexpress

Opublikowano 29 marca 2020, 11:35

fot. Jakub Włodek / Agencja Gazeta
Medexpress

Opublikowano 29 marca 2020, 11:35

Zgodnie z rozporządzeniem świadczeniodawca oraz podwykonawca, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, są obowiązani przeznaczyć środki otrzymane w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne oraz ratownictwo medyczne, w taki sposób, aby zapewnić średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia, w tym składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Emerytur Pomostowych dla osób, o których mowa: 1) w § 2 ust. 1 pkt 1, 1b, 2 i 3, w przeliczeniu na jeden etat albo równoważnik etatu w wysokości 1600 zł za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.; 2) w § 2 ust. 1 pkt 1a, w przeliczeniu na jeden etat albo równoważnik etatu w wysokości 1200 zł za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.”. § 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.

Rozporządzenie: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//516/12326853/12638781/12638782/dokument425543.pdf

Źródło: RCL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

ratownicy / podwyżki dla ratowników
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31