Jest „Rządowy Plan Rozwoju Sektora Biomedycznego na lata 2022– 2031”

Medexpress

Opublikowano 04 lipca 2022, 10:41

Thinkstock/GettyImages
Medexpress

Opublikowano 04 lipca 2022, 10:41


Wzorem innych krajów, które odniosły sukces biomedyczny -plan skoncentrowany został na potrzebach sektora ochrony zdrowia i jego realizacja kierowana będzie poszukiwaniem rozwiązań o największym potencjale konwersji na rozwiązania użyteczne, mogące mieć szybką ścieżkę komercjalizacji i realny wpływ na poprawę sytuacji sektora (m.in. wyższa wyleczalność, niższe koszty, poprawa jakości życia).

Plan rozwoju sektora

Agencja Badań Medycznych, realizując niniejszy plan będzie dążyć do tego, żeby zbudować i ugruntować pozycję Polski, jako lidera biomedycznego w Europie Środkowowschodniej i doprowadzić do roku 2030 do powstania pierwszego polskiego innowacyjnego leku. Poprzez rozwój sektora biomedycznego w Polsce tworzony jest sprzyjający ekosystem jasno zdefiniowanych celów rozwojowych oraz podmiotów zaangażowanych w ich realizację, w tym uczelni, jednostek badawczo-rozwojowych, firm typu start-up oraz scale-up, a także dojrzałych przedsiębiorstw.
Finansowanie rozwoju sektora biomedycznego jest przeznaczone na wspieranie innowacyjnych projektów odpowiadających na potrzeby strategiczne oraz społeczne i ekonomiczne kraju, z potencjałem do szybkiej komercjalizacji oraz skalowalne.

Analiza sytuacji rynkowej i aktualnych trendów, wsparta rekomendacjami interesariuszy sektora w kraju pozwoliła na zidentyfikowanie priorytetów kierunkowych rozwoju sektora biomedycznego zdefiniowanych czterema domenami:

1) medycyna celowana/personalizowana;

2) leki biologiczne, innowacyjne metody wytwarzania API oraz innowacyjne rozwiązania w obszarze leków generycznych;

3) medycyna translacyjna, badania kliniczne i rozwiązania wspierające efektywność leczenia;

4) narzędzia diagnostyczne, terapeutyczne i wspomagające leczenie oraz rehabilitację.

Oczekiwane efekty implementacji Planu, to poza doskonaleniem ekosystemu dla innowacji i rozwoju sektora biomedycznego, m.in.:

1) co najmniej 40 projektów w co najmniej I fazie badań klinicznych w obszarze innowacyjnych terapii i leków przyszłości;

2) co najmniej 51 projektów w fazie MVP (Minimum Viable Product) lub scale-up w obszarze wyrobów medycznych i zdrowia cyfrowego;

3) co najmniej 25 projektów start-up i 10 projektów w fazie MPV lub scale-up w obszarze rozwój potencjału sektora;

4) 40 nowych Centrów Wsparcia Badań Klinicznych, platforma IT dla Polskiej Sieci Badań Klinicznych i wzrost świadomości społeczeństwa na temat badań klinicznych w obszarze rozwoju potencjału sektora; 6

5) Centrum monitoringu i wsparcia rozwoju sektora biomedycznego, odpowiedzialne za monitoring i koordynację sektora i wsparcie realizowanych projektów w ramach systemu zarządzania.

Nadrzędnymi celami dla projektowania, operacjonalizacji i implementacji Planu są:

1) poprawa bezpieczeństwa lekowego;

2) zwiększenie dostępności terapii dla pacjentów;

3) poprawa stanu zdrowia pacjentów; 4) optymalizacja systemu ochrony zdrowia;

5) rozwój potencjału naukowego i gospodarczego kraju.

Jaka jest wizja rozwoju?

Co z finansowaniem?

Plan

Źródło: MZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

Agencja Badań Medycznych / sektor biomedyczny
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31