PILNE!

Jest wrześniowa lista refundacyjna

Medexpress

Opublikowano 24 sierpnia 2020, 16:51

Fot. MedExpress TV
Medexpress

Opublikowano 24 sierpnia 2020, 16:51

W Dz.U. MZ opublikowano obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Maciej Miłkowski na TT wymienia najważniejsze zmiany na liście:

 • Szczepionka przeciwko grypie (VaxigripTetra) - dodatkowo bezpłatna dla osób 75+. Dla dorosłych z chorobami współistniejącymi lub po przeszczepie i dla kobiet w ciąży, również refundowana będzie szczepionka Influvac Tetra.
 • Dla dzieci od 3 do ukończenia 5 roku refundowana będzie szczepionka donosowa Fluenz Tetra. Jest to bardziej przyjazna dla dzieci forma podania.
 • Pacjenci z ciężką postacią łuszczycy plackowatej otrzymają dwie nowe opcje terapeutyczne (inhibitory interleukiny 23) w programie lekowym - guselkumab (Tremfya) i ryzankizumab (Skyrizi).
 • Kolejna opcja terapeutyczna w programie „Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym” to tofacytynib (Xeljanz). Będzie to pierwszy lek o podaniu doustnym w tym programie i w nowym mechanizmie działania.
 • Tofacytynib (Xeljanz) to 3 opcja terapeutyczna we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego, a pierwsza w formie doustnej. Jest to również pierwsza niebiologiczna terapia w programie.
 • Etanerceptum (Enbrel) to drugi lek w programie lekowym dla pacjentów z ciężką, aktywną postacią spondyloartropatii osiowej.
 • Iloprost Zentiva jest pierwszym odpowiednikiem iloprostu (ventavis) w leczeniu tętniczego nadciśnienia płucnego. Blisko trzykrotna obniżka ceny spowoduje zmniejszenie zmniejszenie o 4,8 mln zł wydatków płatnika.
 • Lonoctocog alfa (Afstyla) to kolejny długodziałający rekombinowany czynnik krzepnięcia VIII stosowany w zapobieganiu krwawieniom u dzieci z hemifilią A i B.
 • Hizentra jest to nowa immunoglobulina ludzka normalna w podaniu podskórnym dostępna jako kolejna opcja terapeutyczna w programie „Leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych” dla pacjentów z przewlekłą zapalną polineuropatią demielinizacyjną.
 • Oryginalny produkt leczniczy solifenacyny (Vesicare) nie ma kontynuacji od 1.09. ze względu na bardzo wysoką cenę i odpłatność dla pacjenta (3,5 i 7-krotnie wyższe dopłaty niż odpowiedniki). Na rynku dostępnych jest 12 refund. solifenacyn, więc pacjenci są w pełni zabezpieczeni.
 • Dzieci urodzone pomiędzy 33 a 35 tyg. z co najmniej trojaczej ciąży będą miały od września zapewnione szczepienia paliwizumabem (Synagis). Jest to rozszerzenie obecnych wskazań, jako że w programie profilaktyki zakażeń wirusem RS zabezpieczone są już dzieci urodzone przed 33 tc.
 • Nowa terapia skojarzona - binimetynib (Mektovi) + enkorafenib (Braftovi) stosowana będzie w leczeniu zaaw. czerniaka skóry z mutacją BRAF. Będzie to 3 najnowsza opcja terapeutyczna charakteryzująca się dobrym profilem bezpieczeństwa i wysoką skutecznością dla tej grupy.
 • Nowy schemat leczenia umożliwiający jednoczasowe podawanie leków niwolumab (Opdivo) + ipilimumab (Yervoy) w leczeniu skojarzonym w pierwszej linii terapii czerniaka. Ten schemat poprawia istotnie wyniki leczenia pacjentów.
 • Niwolumab (Opdivo) - kolejna opcja terapeutyczna w II linii leczenia niedrobnokomórkowego raka płuc w typie innym niż płaskonabłonkowy (EGFR- i ALK-) obok atezolizumabu i nintendanibu.
 • Nowym lekiem na wrześniowej liście refundacyjnej jest też brygatynib (Alunbrig). Jest to kolejny inhibitor ALK w drugiej linii leczenia w programie lekowym „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca”.
 • Romiplostim (Nplate) znajdzie się w dwóch programach lekowych jako kolejna opcja terapeutyczna dla chorych na pierwotną małopłytkowość immunologiczną dla dzieci oraz dorosłych. Jest to uzupełnienie międzynarodowych wytycznych o lek o innym mechanizmie działania i formie podania.
 • Ponatynib (Iclusig) jest to nowy lek na wrześniowej liście w ramach programu lekowego „Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej i ostrej białaczki limfoblastycznej”. Jest to lek sierocy w doustnej formie terapii, który dla części pacjentów jest jedyną opcją terapeutyczną.
 • Erlotinib-Zentiva jest pierwszym odpowiednikiem erlotinibu (Tarceva) stosowanego z leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca. Jego refundacja od września spowoduje obniżkę oficjalnych cen dziewięciokrotnie, czyli ponad 9 mln zł rocznie oszczędności
 • Brentuksymab vedotin (Adcetris) wchodzi na wrześniową listę refundacyjną w ramach dwóch nowych wskazań: Leczenie chorych na chłoniaki CD30+ jako terapia podtrzymująca oraz leczenie chorych na pierwotne chłoniaki skórne T-komórkowe
 • Program lekowy „Leczenie raka piersi” w zakresie inhibitorów kinaz CDK4/6 został wraz z wrześniową listą refundacyjną zaktualizowany, poszerzony i objął już wszystkie dostępne technologie lekowe.
 • Dinutuksymab beta (Qarziba) jest to lek sierocy stosowany w onkologii i hematologii dziecięcej. Znajdzie się na wrześniowej liście z utworzeniem nowego programu lekowego dla pacjentów z nerwiakiem zarodkowym współczulnym (neuroblastoma). Jest to jeden z najczęstszych nowotworów wieku dziecięcego. Lek ten pozwoli uzyskać całkowite wyleczenie dzieci w większości przypadków.
 • Valtricon - pierwszy trójskładnikowy lek zawierający połączenie amlodypina + walsartan + hydrochlorotiazyd. Stosowany jest w leczeniu samoistnego nadciśnienia tętniczego.
 • Na wrześniowej liście leków refundowanych znajdzie się nowy lek antypsychotyczny dla pacjentów ze schizofrenią - lurazydon (Latuda). Charakteryzuje się on korzystnym profilem kardiometabolicznym i nie powoduje wydłużenia odcinka QT oraz nadmiernego przyrostu masy ciała

Do wrześniowej listy po raz pierwszy została dołączona lista bezpłatnych leków dla kobiet w ciąży (lista ciąża+). Znalazło się na niej 114 produktów http://m.in. wszystkie refundowane insuliny, hormony tarczycy, heparyny drobnocząsteczkowe oraz progesteron.

Lista, która będzie obowiązywać od 1 września. Zawiera wykaz bezpłatnych leków dla ciężarnych.

Lista: TU

Źródło: MZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

refundacja / lista leków refundowanych / leki dla kobiet w ciązy / leki refundowane
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31