Jest zarządzenie NFZ w sprawie wypłaty pieniędzy dla ratowników

Zarządzenie w sprawie przekazywania świadczeniodawcom dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez ratowników medycznych stanowi realizację postanowień rozporządzenia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającego ogólne warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
Zarządzenie określa:
1) szczegółowe warunki wypłaty należności i rozliczania dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez ratowników medycznych;
2) wzór zmiany umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obejmującej postanowienia § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
3) wzory dokumentów potwierdzających realizację podziału środków, o których mowa w pkt 1 oraz
4) sposób przekazywania dokumentów, o których mowa w pkt 2 i 3.
Wejście w życie zarządzenia spowoduje wzrost wydatków Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości 58,6 mln zł. w 2018 r.
Źródło: NFZ
Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

NFZ / ratownicy medyczni / zarobki ratowników
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31