Dr Leszek Borkowski:

Jeszcze raz o dawkowaniu leków

Leszek Borkowski

Opublikowano 31 marca 2017, 08:36

Fot. arch. pryw.
Leszek Borkowski

Opublikowano 31 marca 2017, 08:36

Dawkowanie winno być zgodne z zaleceniami opartymi na badaniach klinicznych i wieloletniej obserwacji terapeutycznej.

Samodzielna ingerencja pacjenta w zalecaną dawkę jest niedopuszczalna.

Podmiot odpowiedzialny ustalając dawkę waży korzystny efekt terapeutyczny z ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych o różnym nasileniu.

Najważniejszy jest stan równowagi między korzyścią terapeutyczną, a ryzykiem wynikającym z obecności w organizmie pacjenta danej, obcej substancji aktywnej.

Poniżej zalecany przez podmiot odpowiedzialny system dawkowania Clexanu /enoksaparyny sodowej/ przeciwdziałający powstawaniu błędów w dawkowaniu mogących prowadzić do ryzyka zakrzepicy lub pojawienia się poważnego krwawienia przy przedawkowaniu / wybroczyny i zasinienie u pacjentów np.:ortopedycznych/.

Moc enoksaparyny sodowej/Clexan/ w charakterystykach i ulotkach przylekowych będzie wszędzie wyrażana jednocześnie w miligramach i jednostkach międzynarodowych.

1 mg enoksaparyny sodowej odpowiada 100 jednostką międzynarodowym aktywności anty-Xa, np. : dla ampułkostrzykawek o poj. 0,4 ml moc produktu Clexan będzie przedstawiana: Clexan 4000 j.m. / 40 mg / 0,4ml, roztwór do wstrzykiwań.

Dawkowanie u pacjentów bez ciężkich zaburzeń czynności nerek

Zakrzepica żył głębokich i zatorowość płucna

- raz na dobę, dawka jednorazowa 150 j.m. / kg mc = 1,5 mg/kg mc. u pacjentów:

bez powikłań;

z niskim ryzykiem nawrotu żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.

- dwa razy na dobę u pacjentów po 100 j.m./kg mc.= 1 mg/kg mc.

z otyłością,

z objawową zatorowością płucną,

z chorobą nowotworową,

z nawrotowa żylną chorobą zakrzepowo-zatorową,

z zakrzepicą proksymalnej żyły biodrowej.

Dawkowanie u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek

– klirens kreatyniny 15-30 ml/min

- zapobieganie żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej, dawka jednorazowa dobowa 2000 j.m. / 20 mg / podskórnie;

- leczenie zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej, dawka jednorazowa dobowa 100 j.m./kg mc. /1 mg/kg mc. podskórnie;

- leczenie niestabilnej dławicy piersiowej i zawału mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST, dawka jednorazowa dobowa 100 j.m./kg mc. /1 mg/kg mc. podskórnie;

- leczenie świeżego zawału mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST u pacjentów w wieku poniżej 75 lat 1 x 3000 j.m. / 30 mg/ w szybkim wstrzyknięciu dożylnym / bolus / + 100 j.m./kg mc. czyli 1mg/kg mc. podskórnie następnie także podskórnie co 24 godziny 100 j.m./kg mc. czyli 1 mg/kg mc.

- leczenie świeżego zawału mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST u pacjentów w wieku powyżej 75 lat 100 j.m./kg mc. czyli 1mg/kg mc. podskórnie następnie także podskórnie co 24 godziny 100 j.m./kg mc. czyli 1 mg/kg mc.

Dr nauk farm. Leszek Borkowski

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

leszek borkowski / clexane
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31