Józefa Szczurek-Żelazko o szczegółach ustawy o medycynie laboratoryjnej

Fot. MedExpress TV
5 grudnia br. w posiedzeniu Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych udział wzięła sekretarz stanu Józefa Szczurek-Żelazko.
Medexpress 2019-12-05 16:06
  • W ustawie o medycynie laboratoryjnej znajdzie się zapis o kształceniu przed i podyplomowym oraz płatnym urlopie szkoleniowym.
  • Zawód diagnosty będą mogli wykonywać tylko absolwenci analityki medycznej/diagnostyki laboratoryjnej.
  • Doprecyzowany zostanie nadzór na laboratoriami.
  • Prace nad ustawą trwają, ale jest szansa na szybką ścieżkę legislacyjną.


Wiceminister zapewniła, że prace nad ustawą o medycynie laboratoryjnej trwają. Ma się tam znaleźć zapis o kształceniu przed i podyplomowym oraz płatnym urlopie szkoleniowym.

Prezes Alina Niewiadomska pytała o kształcenie specjalizacyjne, za które w tej chwili diagności płacą z własnej kieszeni. – Są to kwestie do doregulowania – powiedziała J.Szczurek-Żelazko i zapewniła, że w ustawie znajdzie się zapis dotyczący uznawania dorobku naukowego.
Zawód diagnosty będą mogli wykonywać tylko absolwenci analityki medycznej/diagnostyki laboratoryjnej. Wiceminister zapewniła, że ustawa może liczyć na szybką ścieżkę legislacyjną. - Chcemy, żeby ta ustawa była realna do wdrożenia, dlatego trzeba uwzględnić wszystkie ograniczenia, w tym kadrowe - powiedziała Józefa Szczurek-Żelazko.
Doprecyzowany będzie nadzór na laboratoriami, a także zasady wizytacji prowadzonych przez Zespół Wizytatorów KRDL. Wiceminister podziękowała również za organizację posiedzeń-naukowych, podczas których diagności mogą uzyskiwać punkty edukacyjne.

Źródło: KIDL

PDF

Zobacz także