Już nie musi boleć

bol-glowy
Fot. Thinkstock/Getty
A kiedyś boleć „musiało”. Przez wiele lat pacjentom często odmawiano podania leków przeciwbólowych. Ze strachu przed ich silnym działaniem? Z niewiedzy? Z braku współczucia? To na szczęście przeszło do historii.
Medexpress 2017-05-11 14:17

Pacjent już raczej nie usłyszy, że "musi boleć". Za odmowę podania leków przeciwbólowych będzie można skierować sprawę do sądu. Weszła w życie nowelizacja ustawy Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zgodnie z artykułem 20a pacjent ma prawo do leczenia bólu. To jednak nie wszystko. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest obowiązany podejmować działania polegające na określeniu stopnia natężenia bólu, leczeniu bólu oraz monitorowaniu skuteczności tego leczenia.

O zmiany w podejściu do bólu od lat walczyli sami pacjenci i stojące za nimi organizacje - Koalicja na rzecz Walki z Bólem, Fundacja Wygrajmy Zdrowie czy też Polskie Towarzystwo Badania Bólu. Do Ministerstwa Zdrowia zwracali się w tej sprawie i Rzecznik Praw Obywatelskich i Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

W znowelizowanej ustawie pacjenci dostali jeszcze kilka innych praw. Jednym z nich jest informacja o stanie zdrowia oraz planowanym leczeniu, jego wynikach i rokowaniach. Dotychczas informowali o tym lekarze. Teraz na pytanie pacjenta mogą też odpowiadać pielęgniarki czy ratownicy medyczni.

Na życzenia pacjenta przy procedurach medycznych może mu towarzyszyć bliska osoba. Nowelizacja zmieniła też zasady dostępu do dokumentacji medycznej. Upoważniona przez pacjenta osoba będzie mogła nie tylko przejrzeć dokumenty, ale też dostać ich kopię, co do tej pory było niemożliwe.

Nowelizacja ustawy może się jednak okazać martwa, bo do tej pory nie ma odpowiedniego rozporządzenia.

We wszystkich niejasnych dla pacjenta i jego bliskich sprawach warto zwrócić się do Biura Rzecznika Praw Pacjenta, a znowelizowaną ustawę można zobaczyć tutaj.

PDF

Zobacz także