Już w styczniu Rada Przejrzystości AOTMIT oceni lek na stwardnienie rozsiane

151645089
Thinkstock/GettyImages
3 stycznia 2019 roku Rada Przejrzystości AOTMiT zajmie się m.in. oceną leku na stwardnienie rozsiane.
Medexpress 2018-12-21 16:33

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji poinformowała, że posiedzenie Rady Przejrzystości odbędzie się 3 stycznia 2019 roku.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku OCREVUS (ocrelizumabum) w ramach programu lekowego: „Leczenie pierwotnie postępującej postaci stwardnienia rozsianego (ICD-10 G35)”.

Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej „Bronchotermoplastyka we wskazaniu: ciężka astma” jako świadczenia gwarantowanego z zakresu leczenia szpitalnego.

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny zasadności zmiany technologii medycznej: WYBRANE PROPOZYCJE ZMIAN W ZAKRESIE REHABILITACJI LECZNICZEJ DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI ŚWIADCZEŃ JAKO GWARANTOWANE.

Źródło: AOTMiT

PDF

Zobacz także