I Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Szkoleniowa Metod Pomocy Psychologicznej „Promocja zdrowia psychicznego – od teorii do praktyki”

WydarzenieI Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Szkoleniowa Metod Pomocy Psychologicznej „Promocja zdrowia psychicznego – od teorii do praktyki”
Data rozpoczęcia2019-11-07
Data zakończenia2019-11-08
Godzina rozpoczęcia08:30
Miejsce wydarzenia (nazwa obiektu)Akademia Pedagogiki Spcjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
MiastoWarszawa
UlicaSzczęśliwicka 40
OrganizatorKatedra Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego Instytutu Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Kontak do organizatoralzablocka@aps.edu.pl
Link do strony z wydarzeniemhttps://konferencje.aps.edu.pl/promocjazdrowia/
Szczegóły

I Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Szkoleniowa Metod Pomocy Psychologicznej „Promocja zdrowia psychicznego – od teorii do praktyki”
Warszawa 7-8 listopada 2019 r.

Pracownicy Katedry Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego Instytutu Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej zapraszają na cykl konferencji poświęconych różnym aspektom pomocy psychologicznej.

Promocja zdrowia psychicznego jest jedną z form pomocy psychologicznej wymienianych obok poradnictwa psychologicznego, interwencji kryzysowej czy psychoterapii. Coraz częściej jest rekomendowana jako ważna forma przeciwdziałania występowaniu zaburzeniom psychicznym oraz niezbędny sposób wzmacniania zdrowia psychicznego.


Celem pierwszej konferencji, zaplanowanej na 2019 rok, jest prezentacja sposobów promocji zdrowia psychicznego w różnych kontekstach, m.in.:
1. w środowisku szkolnym i akademickim - wobec dzieci, młodzieży i studentów;
2. w środowisku pracy;
3. wobec osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego i ich rodzin;
4. wobec pacjentów chorujących przewlekle somatycznie;
5. wobec grup zagrożonych wykluczeniem m.in. mniejszości seksualnych, migrantów, seniorów.


W wielu krajach Europy (m.in. Norwegia, Finlandia) oraz świata (Australia, Kanada) promocja zdrowia psychicznego ma własną wieloletnią tradycję. W Polsce wciąż brakuje systemowych rozwiązań dotyczących wprowadzania efektywnych programów promocji zdrowia psychicznego, zasad realizacji oraz weryfikacji ich skuteczności. Szereg dokumentów krajowych, jak i europejskich zaleca wprowadzanie oraz realizację programów promocji zdrowia psychicznego. Zatem ważna, interesująca i kształcąca jest prezentacja dobrych praktyk i ich efektów, które realizowane są zarówno w Polsce, jak i zagranicą.


Mamy nadzieję, że konferencja będzie okazją do spotkania się praktyków i badaczy, możliwością wymiany doświadczeń oraz szansą na nawiązanie współpracy i wypracowanie wspólnych działań w różnych środowiskach.

Więcej szczegółów, deklaracja uczestnictwa oraz sylwetki prelegentów znajdują się na stronie:

https://konferencje.aps.edu.pl/promocjazdrowia/

oraz na facebooku:

https://www.facebook.com/events/325640474798795/


Serdecznie zapraszamy!