Konferencja: Wdrożenie systemu Hospital-Based HTA (HB-HTA) – Szpitalnej Oceny Innowacyjnych Technologii Medycznych w Polsce

Data wydarzenia: 14 Jun 2019 o 11:00 - 01 Jan 1970

Miejsce: Uczelnia Łazarskiego

Adres: Warszawa, ul. Świeradowska 43 sala 130

Strona wydarzenia: https://izwoz.lazarski.pl/debaty-eksperckie/wdrozenie-systemu-hospital-based-hta-hb-hta-szpitalnej-oceny-innowacyjnych-technologii-medycznych-w-polsce/

Organizator: Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, Instytut Kardiologii, Narodowy Fundusz Zdrowia

Kontakt do organizatora: izwoz@lazarski.edu.pl

Konferencja naukowo-ekspercka organizowana jest w ramach grantu naukowo-badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizowanego przez konsorcjum: Instytut Kardiologii, Narodowy Fundusz Zdrowia (lidera projektu) oraz Uczelnię Łazarskiego. 
Wyzwania sektorowe w ochronie zdrowia są obszarem wymagającym permanentnych badań w poszukiwaniu efektywnych rozwiązań. Pytaniem nurtującym zarówno badaczy, jak i decydentów, jest efektywne wykorzystanie dostępnych w sektorze ochrony zdrowia zasobów finansowych. Ma to szczególne znaczenie w przypadku szpitali, stanowiących na ogół punkt wejścia dla innowacyjnych technologii medycznych, które są nierzadko kosztochłonną inwestycją. Stąd uzasadnienie dla zastosowania transparentnej i kompleksowej oceny technologii medycznych na poziomie szpitala (HB-HTA), tak aby inwestować w technologie skuteczne i opłacalne. To przyczyni się do racjonalnego wykorzystania zasobów finansowych w ochronie zdrowia, zwłaszcza w lecznictwie szpitalnym. Zanim jednak nastąpi wdrażanie szpitalnej oceny innowacyjnych technologii medycznych w Polsce (HB-HTA), konieczne jest przeprowadzenie gruntownych badań,  w tym poznania doświadczeń międzynarodowych i dostosowania finalnych rozwiązań do lokalnych uwarunkowań. Agenda konferencji dostępna na stronie https://izwoz.lazarski.pl/debaty-eksperckie

PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30