Szybkie podejmowanie i komunikowanie decyzji w sytuacjach problemowych

WydarzenieSzybkie podejmowanie i komunikowanie decyzji w sytuacjach problemowych
Data rozpoczęcia2020-06-25
Data zakończenia
Godzina rozpoczęcia11:00
Miejsce wydarzenia (nazwa obiektu)
Miasto
Ulica
OrganizatorOśrodek Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Izby Lekarskiej
Kontak do organizatoraodz@hipokrates.org
Link do strony z wydarzeniemhttps://nil.org.pl/dla-lekarzy/kursy-i-szkolenia/47-szybkie-podejmowanie-i-komunikowanie-decyzji-w-sytuacjach-problemowych
Szczegóły

Program

W efekcie udziałuwszkoleniuuczestnicybędąumieliświadomiewybraćwłaściwąstrategiędziałania w sytuacji trudnej, rozumiejąc jakiego typu zachowania wymagają ich stanowczych reakcji. Będą wiedzieli jak przeprowadzić pacjenta od problemu i jego przyczynydokonkretnychzaleceńorazjak kontraktować wytyczne w mobilizujący sposób. Będą potrafili zastosować odpowiednie techniki                    komunikacyjne, zarówno oparte na faktach, jak i na relacjach (stabilizujące ujawnione emocje).    

● Macierz zachowań i reakcji pacjenta (Buzzotta/ Lefton/ Sherberg Model).  

● Sterowanie przebiegiem rozmowy – dynamika i schemat prowadzenia trudnych rozmów.  

● Stanowczość w prowadzeniu uzgodnień – zarządzanie przebiegiem trudnej rozmowy z pracownikiem – struktura 4P.  

● Techniki ekspresywne skoncentrowane na faktach.  

● Techniki ekspresywne uwzględniające emocje.  

Prowadzący: Łukasz Rompel, Berndson 

Metoda szkolenia: live training 

Czas trwania: 4 h, godz. 11.00-15.00