Radzenie sobie ze stresem oraz stabilizowanie emocji własnych i zespołu

WydarzenieRadzenie sobie ze stresem oraz stabilizowanie emocji własnych i zespołu
Data rozpoczęcia2020-06-29
Data zakończenia
Godzina rozpoczęcia12:00
Miejsce wydarzenia (nazwa obiektu)
Miasto
Ulica
OrganizatorOśrodek Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Izby Lekarskiej
Kontak do organizatoraodz@hipokrates.org
Link do strony z wydarzeniemhttps://nil.org.pl/dla-lekarzy/kursy-i-szkolenia/50-radzenie-sobie-ze-stresem-oraz-stabilizowanie-emocji-wlasnych-i-zespolu
Szczegóły

Program

W efekcie udziału w szkoleniu uczestnicy będą potrafili świadomie wybierać reakcje stresowe, w zależności od sytuacji, kontekstu, możliwości, współuczestniczących osób i występujących emocji. Będą mogli wdrożyć do swojego codziennego życia poznane sposoby i techniki pracy z ciałem i oddechem, budujące zdrowie fizyczne i psychiczne. Ponadto uświadomią sobie korzyściinaucząsię wykorzystywać w praktyce narzędzia i metody zarządzania stresem i stabilizowania emocji w sytuacjach trudnych dla siebie i swojego zespołu.    

● Działanie podstawowych mechanizmów w stresie.  

● Reakcje na stres - macierz reakcji stresowych: walki lub ucieczki, reakcja na wyzwanie, reakcja opieki i przyjaźni, reakcja pobudzenia i przyjemności oraz reakcja nauki i rozwoju).  

● Schemat dojrzałości emocjonalnej wg P. Ekman’a.  

● Jak rozpoznawać i pracować z emocjami u członków zespołu, by dawać innym wsparcie w sytuacjach potencjalnie trudnych.  

● Skuteczne techniki i strategie pracy z ciałem ioddechem,wzmacniającezdrowiepsychiczne i fizyczne (trening autogenny, zakotwiczenie, oddech przeponowy itp.)  

Prowadzący: Alicja Winkler, Berndson 

Metoda szkolenia: live training 

Czas trwania: 4 h, godz. 12.00-16.00