Zarządzanie komunikacją z mediami i innymi interesariuszami w sytuacjach nagłych i kryzysowych dla lekarzy i lekarzy dentystów

WydarzenieZarządzanie komunikacją z mediami i innymi interesariuszami w sytuacjach nagłych i kryzysowych dla lekarzy i lekarzy dentystów
Data rozpoczęcia2020-06-30
Data zakończenia
Godzina rozpoczęcia11:00
Miejsce wydarzenia (nazwa obiektu)
Miasto
Ulica
OrganizatorOśrodek Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Izby Lekarskiej
Kontak do organizatoraodz@hipokrates.org
Link do strony z wydarzeniemhttps://nil.org.pl/dla-lekarzy/kursy-i-szkolenia/49-zarzadzanie-komunikacja-z-mediami-i-innymi-interesariuszami-w-sytuacjach-naglych-i-kryzysowych-dla-lekarzy-i-lekarzy-dentystow
Szczegóły

Cele szkoleniowe:

Wspólna identyfikacja, analiza i ocena czynników wspomagających i destabilizujących efektywną komunikację pomiędzy mass-mediami i innymi interesariuszami zewnętrznymi a szpitalami, przychodniami AOS i POZ, gabinetami lekarskimi i dentystycznymi w wybranych sytuacjach nagłych i kryzysowych, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń wynikających z zakażeń koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującym chorobę COVID-19. Zastosowanie praktycznych rozwiązań komunikacyjnych dla wszystkich lekarzy i lekarzy-dentystów, pracujących w różnych typach podmiotów leczniczych, w zakresie kształtowania relacji z mediami i innymi interesariuszami zewnętrznymi.

 

Zagadnienia szkoleniowe:

Zastosowanie komunikacji społecznej (masowej) w sytuacjach kryzysowych i nagłych w podmiotach leczniczych

Jak chaos komunikacyjny w przestrzeni medialnej (w mediach tradycyjnych i nowoczesnych) w związku z pandemią koronawirusa wpływa na postawy i zachowania opinii publicznej

Jak dotrzeć do opinii publicznej i decydentów poprzez media oraz zaplanować i zarządzać komunikacyjnie akcją np. zbierania  funduszy przez podmiot leczniczy na cele związane z walką z koronawirusa oraz innymi niezbędnymi działaniami niezbędnego do ratowania zdrowia i życia niezwiązanymi bezpośrednio z obecną pandemią

Organizacja i przebieg konferencji prasowych oraz innych wystąpień medialnych w obliczu sytuacji nagłych i kryzysowych

Przegląd różnych źródeł informacji pod kątem ich wiarygodności i sposobów przekazywania informacji pacjentom na temat rekomendacji i zaleceń

Analiza roli prezentowanych publicznie opinii, zaleceń czy rekomendacji przez ekspertów medycznych w postawaniu decyzji politycznych i przekazywania ich opinii publicznej poprzez media

Przegląd dobrych praktyk w zakresie zarządzania komunikacją w relacjach z mediami oraz innymi interesariuszami zewnętrznymi w obliczu sytuacji kryzysowych i nagłych

Czy można przygotować się na sytuacje kryzysowe i jak dostosować do nich strategie komunikacyjne  – zasady tworzenia planów rozwiązań strategicznych w podmiotach leczniczych poprzez zastosowanie antykryzysowego public relations

Prowadzący: Dr Maciej Rogala - Zakład Polityki Zdrowotnej i Zarządzania Instytutu Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie

Metody szkolenia: live training 

Czas trwania: 3 h, godz. 11.00-14.00