Pod czerwoną parasolką

WydarzeniePod czerwoną parasolką
Data rozpoczęcia2020-09-19
Data zakończenia2020-09-20
Godzina rozpoczęcia
Miejsce wydarzenia (nazwa obiektu)Warszawa
MiastoWarszawa
Ulica
OrganizatorFundacja Polityki Społecznej PREKURSOR oraz kolektyw Sex Work Polska
Kontak do organizatora-
Link do strony z wydarzeniem
Szczegóły

„Pod czerwoną parasolką” –
edukacja HIV/AIDS wśród
osób świadczących usługi seksualne

Warszawa, 16 września 2020 r. W stolicy rusza nowa kampania edukacyjna dotycząca infekcji przenoszonych drogą płciową, w tym HIV/AIDS, skierowana do jednej z kluczowych grup: osób świadczących usługi seksualne. Działania rozpoczną się od warsztatów dla edukatorek i edukatorów środowiskowych rekrutujących się spośród osób pracujących seksualnie. Akcję „Pod czerwoną parasolką” organizuje Fundacja Polityki Społecznej PREKURSOR przy współpracy z kolektywem Sex Work Polska. Środki na jej realizację pochodzą z grantu przekazanego Fundacji jako laureatowi konkursu Pozytywnie Otwarci przez Gilead Sciences.

Kampania skierowana jest do osób pracujących seksualnie w województwie mazowieckim. Po dwudniowych, zaplanowanych na 19-20 września, warsztatach o HIV i innych zagrożeniach związanych ze zdrowiem seksualnym i reprodukcyjnym dla osób pracujących w branży usług seksualnych, rozpoczną się tzw. działania outreach, czyli bezpośrednia edukacja prowadzona w środowisku, w którym pracują adresatki i adresaci akcji.

„Nasz projekt ma na celu profilaktykę HIV/AIDS wśród osób świadczących usługi seksualne” – mówi Agata Dziuban z Fundacji Polityki Społecznej PREKURSOR. – „Dlatego zaczynamy od warsztatów, podczas których przygotujemy 14 peer-edukatorek i edukatorów do pracy w środowisku osób pracujących seksualnie. Chodzi o usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy o HIV/STI oraz o zdrowiu seksualnym. Będziemy też mówić o bezpieczniejszych praktykach seksualnych, dostępnych strategiach ochrony przed HIV, w tym profilaktyce przedekspozycyjnej i postekspozycyjnej oraz bezpłatnym testowaniu i leczeniu wirusa. Edukatorki i edukatorzy środowiskowi zostaną ponadto wyposażeni w narzędzia pracy, czyli materiały edukacyjne oraz środki profilaktyczne.”

Warsztaty prowadzić będą ekspertki i trenerki: dr Agnieszka Walendzik-Ostrowska, przedstawicielka Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach oraz dr Joanna Dec z Katedry Humanizacji Medycyny i Seksuologii w Instytucie Nauki o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego, autorki książki „Pozytywne życie”. Dzięki zajęciom przyszłe edukatorki i edukatorzy nie tylko sami się wiele nauczą, ale zdobędą umiejętności pozwalające przekazywać tę wiedzę dalej. Inicjatorki i inicjatorzy kampanii zakładają 800-1000 kontaktów z osobami pracującymi seksualnie.

„Osoby świadczące usługi seksualne powinny mieć świadomość zagrożenia, jakim jest HIV oraz inne infekcje przenoszone drogą płciową, a także wiedzę o tym, jak można się przed nimi chronić. Wierzę, że projekt „Pod czerwoną parasolką” im w tym pomoże. Tym bardziej, że rady wychodzące od edukatorek i edukatorów należących do środowiska osób świadczących usługi seksualne będą dużo bardziej wiarygodne niż ulotki, czy ewentualne spotkania z ekspertami” – powiedział Paweł Mierzejewski z Gilead Sciences, koordynator programu Pozytywnie Otwarci.

***

Celem programu Pozytywnie Otwarci jest promocja profilaktyki HIV oraz wiedzy o możliwościach normalnego życia z wirusem. W ramach programu organizowany jest konkurs dla instytucji, które chciałyby prowadzić lub już prowadzą programy w obszarach edukacji i aktywizacji, a także profilaktyki i diagnostyki HIV/AIDS. Partnerami Programu są Prezydent m.st. Warszawy, Krajowe Centrum ds. AIDS, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH, „Służba Zdrowia”, wydawnictwo Termedia oraz firma Gilead Sciences, która w ciągu ostatnich dziesięciu lat przeznaczyła blisko 2 miliony złotych na granty pozwalające realizować projekty konkursowe.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Mariola Sarnowska

Biuro Organizacyjne Pozytywnie Otwarci

tel: +48 502 213 047

biuro@pozytywnieotwarci.pl

www.pozytywnieotwarci.pl