Szkolenie "Jak prowadzić skuteczną komunikację wewnętrzną w placówce medycznej i jak stworzyć motywacyjne oraz prorozwojowe środowisko pracy – specjalistyczne warsztaty z elementami coachingu dla medycznej i administracyjnej kadry kierowniczej"

WydarzenieSzkolenie "Jak prowadzić skuteczną komunikację wewnętrzną w placówce medycznej i jak stworzyć motywacyjne oraz prorozwojowe środowisko pracy – specjalistyczne warsztaty z elementami coachingu dla medycznej i administracyjnej kadry kierowniczej"
Data rozpoczęcia2019-09-17
Data zakończenia
Godzina rozpoczęcia09:00
Miejsce wydarzenia (nazwa obiektu)Hotel****Radisson Blu
MiastoKraków
Ulicaul. Straszewskiego 17
OrganizatorAVENHANSEN Sp.z o.o.
Kontak do organizatoraMaria Kaczmarczyk | kom: 515 212 451 | tel: 12 399 41 69 | e-mail: mkaczmarczyk@avenhansen.pl
Link do strony z wydarzeniemhttps://szkolenia.avenhansen.pl/szkolenia-otwarte/Jak-prowadzic-skuteczna-komunikacje-wewnetrzna-w-placowce-medycznej-i-jak-stworzyc-motywacyjne-oraz%20-prorozwojowe-srodowisko-pracy-specjalistyczne-warsztaty-z-elementami-coachingu-dla-medycznej-i-adminis
Szczegóły

Głównym celem warsztatów jest przedstawienie metod i technik w zakresie skutecznej komunikacji w sytuacji sporów, negocjacji i konfliktów interpersonalnych, a także przyciągnięcia i zatrzymania doświadczonych pracowników w organizacjach ochrony zdrowia.

Dlaczego taki temat?
Szkolenie jest odpowiedzią na bardzo często zgłaszany problem przez kadrę zarządzającą związany z niedoborem i utrzymaniem właściwie dobranego personelu medycznego, administracyjnego i technicznego, prowadzeniem komunikacji wewnętrznej w różnych sytuacjach kryzysowych a także problemami wynikającymi z braku funkcjonowania w placówce systemów motywacyjnych i służących rozwojowi pracowników w organizacjach ochrony zdrowia.

Odpowiadamy na wyzwania:
Efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi – medycznymi, administracyjnymi, technicznymi i pomocniczymi – w jednostkach ochrony zdrowia staje się coraz większym problemem w sytuacji rosnących niedoborów kwalifikowanej, doświadczonej kadry niezbędnej do realizacji podstawowej działalności leczniczej jaką jest udzielanie świadczeń zdrowotnych.
Szkolenie pozwala na analizę sytuacji w jednostce i dobranie odpowiednich narzędzi, które mogłyby usprawnić obszar kierowania personelem bez którego działalność lecznicza jest niemożliwa. Warsztaty podejmują problematykę sporów, konfliktów, trudnych negocjacji i zmiany organizacyjnej – a zatem tych wyzwań, z którymi placówki medyczne w różnych formach stykają się na co dzień.
Doradzamy jak znaleźć, przyciągnąć, zatrzymać i rozwinąć potencjał pracowników w różnych typach organizacji ochrony zdrowia. Wśród narzędzi, które wspierają ten proces –  jakie aplikujemy uczestnikom szkolenia – są coaching wewnętrzny, zarządzanie talentami i techniki motywacyjne.
Warsztaty podejmują problematykę budowania kultury organizacyjnej przyjaznej dla pracowników i kapitału społecznego organizacji. To wymaga jednak analizy, doboru właściwych proporcji i kompleksowych działań, które dopasowywane są uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych danej instytucji.